Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia i powiadomienia urzędowe 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach


Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice oraz Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na rok 2019, w sprawach w szczególności dotyczących:

 1. ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 3. ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie odrębnych przepisów,
 4. ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 5. ustalenia wartości nieruchomości w celu dokonania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 6. ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości, powstałej z tytułu szkody i/lub zmniejszenia wartości nieruchomości.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi o nieposzlakowanej opinii, spełniający następujące kryteria:

 • posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego co najmniej od 3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę;
 • posiadanie aktywnego konta na platformie ePUAP.

Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:

 1. ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
 2. pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego należytego wykonania, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na listę, łącznie co najmniej 20 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych,
 3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

Wzór wniosku o wpis na listę stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r.
Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w siedzibach przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A, bądź drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Wydział Gospodarki Nieruchomościami”, w terminie do 15 lutego 2019 r.
Listę biegłych rzeczoznawców zatwierdza Prezydent Miasta Gliwice.
Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r.


Okres publikacji ogłoszenia : od 25-01-2019 09:22:00 do 12-03-2019 01:00:00


 liczba odsłon strony: 100 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP