Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia i powiadomienia urzędowe 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Informacja w sprawie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


herb

Prezydent Miasta Gliwice informuje:

zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (DzU z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) z 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.
Przekształceniu podlegają wyłącznie nieruchomości zabudowane:

 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 • budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
 • w przypadkach budynków mieszkalnych przekształcenie może nastąpić wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, o ile umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych i są położone w obrębie tej samej nieruchomości gruntowej co budynek mieszkalny.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które poświadcza, że nastąpiło przekształcenie oraz zawiera informację o wysokości i terminie uiszczenia opłaty za przekształcenie.

Opłata za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, a wysokość tej opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku zmiany wysokości opłaty rocznej, dokonanej w okresie ostatnich dwóch lat (2017 lub 2018 r.) wysokość opłaty za przekształcenie jest równa opłacie docelowej – najwyższej, wynikającej z wypowiedzenia.

Opłata ta może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata.
Opłatę za rok 2019 należy wpłacić w terminie do 29 lutego 2020 r., natomiast opłaty za kolejne lata należy wpłacać do 31 marca każdego roku począwszy od roku 2020 (bez uprzedniego wezwania) na wskazany w zaświadczeniu rachunek bankowy. Przypominamy, że w każdym oddziale ING Bank Śląski wpłaty przyjmowane są bez prowizji. Opłatę można uiścić również w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Jasnej 31a – wyłącznie kartą płatniczą. Możliwe jest także dokonanie zapłaty gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Przekształcenie następuje niezależnie od wydania zaświadczenia. Zaświadczenie jest jedynie formalnym potwierdzeniem tego faktu. Zaświadczenie zostanie wydane z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosków w tej sprawie. W tym przypadku wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
Zaświadczenie może również zostać wydane na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (opłata skarbowa wynosi 50 zł).

W przypadku uzasadnionej potrzeby dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal, termin wydania zaświadczenia skraca się do 30 dni. W takiej sytuacji konieczne jest przedłożenie aktu notarialnego umowy przedwstępnej. Wniosek taki również podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. 

W oparciu o zaświadczenie przesłane do Sądu Rejonowego (Wydział Ksiąg Wieczystych) przez urząd, zostanie wpisane prawo własności oraz roszczenie o opłatę przekształceniową w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości. Za dokonanie tych wpisów Sąd Rejonowy nie pobiera opłat.

W każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej uprawniony może na piśmie zgłosić Prezydentowi Miasta Gliwice zamiar jej jednorazowego wniesienia (opłata jednorazowa).
Wysokość opłaty jednorazowej jest ustalana wg wzoru:
wysokość opłaty za przekształcenie w roku, w którym zawnioskowano o opłatę jednorazową  x  liczba lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

Dla gruntów Skarbu Państwa możliwe jest uzyskanie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty w następującej wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w który nastąpiło przekształcenie,
 • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
 • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
 • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
 • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
 • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Dla gruntów Miasta Gliwice na dzień dzisiejszy nie została podjęta uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie bonifikaty.

Jeżeli Rada Miasta Gliwice podejmie uchwałę o bonifikacie za jednorazową zapłatę, określając stawki procentowe wyższe niż wynikające z ustawy w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa, wówczas Wojewoda Śląski na obszarze miasta Gliwice podwyższy bonifikatę, w odniesieniu do tych ostatnich, do poziomu wynikającego z uchwały Rady Miasta Gliwice. Zasada ta została wprowadzona nowelizacją ustawy podpisaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 12 lutego 2019 r.

Po uiszczeniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Prezydent Miasta Gliwice z urzędu wyda stosowne zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia wniesienia tych opłat. Zaświadczenie to będzie stanowiło podstawę do wystąpienia przez właściciela z wnioskiem do Sądu Rejonowego (Wydział Ksiąg Wieczystych) o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:

 • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
 • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

UWAGA!  Wszystkie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego uiszczone po 1 stycznia 2019 r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego zostaną zakwalifikowane jako opłata za przekształcenie, jeżeli nieruchomość, za którą wniesiono opłatę, uległa przekształceniu i zostało wydane zaświadczenie potwierdzające ten fakt.


Okres publikacji ogłoszenia : od 25-02-2019 00:00:00 do 31-12-2019 23:59:59


 liczba odsłon strony: 389 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP