Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Śląska Karta Usług Publicznych 

wydruk do pliku pdf
logotypy Unii Europejskiej
logo ŚKUP
   
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa priorytetu 2. Społeczeństwo Informacyjne
Numer i nazwa działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 130 120 600,02  PLN
Kwota wsparcia 78 452 197,33  PLN
Okres realizacji projektu 2010-2018
Jednostka prowadząca Liderem Projektu jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
Partnerzy projektu 21 gmin:
dziewiętnaście gmin członkowskich Związku (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze) oraz Tychy i Jaworzno.
    
 
 
Opis projektu:

Przedmiotem projektu ŚKUP jest wdrożenie systemu elektronicznych płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim przez gminy, jednostki im podległe oraz związki gmin. Projekt obejmuje system informatyczny i strukturę organizacyjną, wspomagającą zarządzanie i realizację usług publicznych drogą elektroniczną. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Elementem systemu będzie nowy elektroniczny system rozliczeń w administracji publicznej oraz Portal Klienta ułatwiający kontakt mieszkańców z instytucjami publicznymi.

Celami bezpośrednimi projektu są:
 • zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość („od wniosku do opłaty") - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP;
 • zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym;
 • zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Więcej na temat Śląskiej Karty Usług Publicznych w folderze informacyjnym.

Projekt wdrożony zostanie na terenie 21 gmin - Partnerów Projektu - w zakresie opłat za świadczone usługi gminne oraz czynności urzędowe; obsługiwanym przez KZK GOP w zakresie pobierania opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej, stanowiącej jedno z zadań własnych gmin.

W związku z realizacją projektu w okresie inwestycji zostaną uruchomione dwa Centra Przetwarzania Danych (CPD 1- podstawowe i CPD 2- zapasowe) oparte o zestaw serwerów realizujących poszczególne funkcje systemowe, macierze przechowujące zebrane i przetworzone dane oraz biblioteki: wirtualną i taśmową, służące do przechowywania kopii zapasowych. Łącznie zostanie uruchomionych:
 • 41 serwerów;
 • 9 aplikacji;
 • 2 systemy archiwizacji danych;
 • 2 systemy uwierzytelniania i autoryzacji;
 • 1 usługa online na poziomie 1 - Informacja;
 • 1 usługa online na poziomie 2 - Interakcja;
 • 4 usługi online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja;
 • 2 usługi online na poziomie 4 - Transakcja;
 • 1 portal;
 • 25 zestawów komputerowych na potrzeby Zespołu Zarządzania Projektem wraz z systemem operacyjnym i potrzebnym oprogramowaniem;
 • 12064 urządzeń peryferyjnych (w tym 52 urządzenia dla umieszczania w karcie certyfikatu podpisu elektronicznego CC SKAP);
 • 1 program antywirusowy.

Zostanie przeszkolonych 4600 osób pracujących w instytucjach zaangażowanych we wdrożenie projektu ŚKUP.

Do końca 2018 zostanie wydanych 700 tys. bezstykowych kart ŚKUP, niezbędnych do funkcjonowania systemu. Multiaplikacyjne karty elektroniczne dualne (interfejs stykowy i bezstykowy) spełniać będą poziom bezpieczeństwa Common Criteria EAL4 lub wyższy oraz posiadać będą trzy aplikacje (EMV płatniczą, biletowo usługową, dla certfikarów CC SEKAP zgodna z PKCS#15).

Projekt warstwy technicznej ŚKUP jest rozwiązaniem zapewniającym pełną funkcjonalność systemu. Proponowana koncepcja systemu oparta została na scentralizowanej architekturze. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na uproszczenie i centralizację zarządzania, zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. Zaproponowane środowisko zostało zbudowane z użyciem serwerów typu blade oraz kilku serwerów typu rack. Zostały one rozmieszczone w szafach rack 19" w sposób gwarantujący optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz zapewniający właściwe odprowadzanie ciepła wydzielanego przez pracujące urządzenia. Dodatkowo wzięto pod uwagę możliwość dalszej elastycznej rozbudowy środowiska. Rozwiązanie techniczne jest zgodne z zasadą neutralności technologicznej i otwartości dostępu. Projekt jest przedsięwzięciem skalowalnym.

Więcej informacji na stronie http://www.kartaskup.pl/


 liczba odsłon strony: 4 731 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP