Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach 

wydruk do pliku pdf
logo prograsmu operacyjnego, UE, miasta i ZDM

   
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Numer i nazwa priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Numer i nazwa działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 17 211 148,09 PLN
Kwota wsparcia 12 299 277,30 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych)
Okres realizacji 2012-2014
Jednostka prowadząca Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 www.pois.gov.pl

Przedmiotem projektu była przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK-88)  w Gliwicach wraz
z przebudową drogi na dojazdach i wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z obiektu i z terenów pod obiektem.
Wiadukt przenosi ruch drogowy w ciągu drogi krajowej nr 88 Kleszczów-Bytom (Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego) nad wiązką torów kolejowych szlaku kolejowego nr 137, torami obsługującymi port Gliwice, a także terenem po nieistniejących bocznicach kolejowych oraz drogą dojazdową z wytyczoną ścieżką rowerową do kąpieliska leśnego w Gliwicach.  Obiekt usytuowany jest między dwoma węzłami : DK-88/ul. Portowa oraz z DK-88/ul. Toszecka (droga wojewódzka nr 901).
DK-88 jest alternatywną trasą dla autostrady A4. Funkcjonuje jako obwodnica Gliwic stanowiąc główny łącznik autostrad A4 (węzeł „Kleszczów”) i A1 (węzeł „Maciejów”)  z północnymi i zachodnimi dzielnicami miasta, w tym strefami przemysłowymi – inwestycyjnymi i dalej terenami w trójkącie miast Gliwice - Bytom - Tarnowskie Góry.
Celem zrealizowanego projektu przebudowy wiaduktu była poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej terenów położonych w sąsiedztwie DK-88. Został on osiągnięty przez wzrost przepustowości DK-88 na przedmiotowym odcinku, po przebudowie przywrócono przejazd wszystkimi czterema pasami ruchu. Przed remontem, z powodu uszkodzeń przekrój został zawężony z 4 do 2 pasów ruchu, co skutkowało znacznymi utrudnieniami w ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Dzięki wzrostowi płynności i średniej prędkości przejazdu zredukowane zostały: czas przejazdu samochodów, koszty eksploatacji oraz emisja zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy wizerunku Gliwic.
Droga oraz znajdujący się w jej ciągu wiadukt wybudowano w latach 40-tych ub. wieku jako pierwszy etap autostrady Berlin – Bytom. Wiadukt był miejscem niebezpiecznym ze względu na awaryjny stan pomostu i zniszczoną nawierzchnię (koleiny, spękania, ubytki). Stanowił także poważne utrudnienie dla ruchu z powodu zawężenia jezdni do dwóch pasów oraz ograniczenia prędkości do 40 km/h. Wszystkie elementy wyposażenia obiektu uległy zużyciu. Z uwagi na rozmiar uszkodzeń pomostu niemożliwa była jego naprawa, zatem podjęto decyzję o wymianie pomostu. Wiadukt posiadał zbyt niską nośność jak na obecne wymagania. Jego przydatność użytkowa była ograniczona. Przebudowa wiaduktu zlikwidowała występujące uciążliwości i przywróciła jego pełną przydatność użytkową.
Zasadniczym trzonem robót były:
• wymiana pomostu konstrukcji nośnej,
• zwiększenie nośności dopuszczalnej (podniesienie obciążenia taborem samochodowym do klasy „A” wg PN-85/S-10030) – wzmocnienie konstrukcji stalowej ustroju nośnego poprzez wciągnięcie do współpracy z dźwigarami stalowymi żelbetowej płyty pomostowej oraz sprężenie dźwigarów kablami sprężającymi i wspawanie żeber i blach wzmacniających.

Wiadukt po przebudowie,  stanowi nadal 8-mio przęsłowa ciągła konstrukcja belkowa o długości całkowitej 277 m (włącznie z przyczółkami) i o rozpiętościach przęseł: 27,0 + 30,0 + 30,0 + 30,0 + 36,0 + 30,0 + 30,0 +27,0 m. Ustrój nośny stanowią cztery belkowe, dwuteowe stalowe dźwigary nośne, zespolone z żelbetową płytą pomostową oraz wzmocnione kablami sprężającymi. Układ konstrukcji nośnej pozostał bez zmian, a przekrój poprzeczny został poszerzony do 17,88 m. Podpory skrajne stanowią betonowe masywne przyczółki z długimi skrzydłami. Podpory pośrednie są wykonane jako stalowe wahacze, poprzecznie ukształtowane w formie ramy czterosłupowej ze sztywnym ryglem górnym.
Obiekt posiada przekrój poprzeczny uliczny z 2 stronnymi przejściami dla obsługi oraz obustronnymi ochronnymi barierami energochłonnymi i balustradami. Kierunki ruchu nie będą rozdzielone, tak jak na pozostałym przebiegu DK-88. Pozostał profil 1 jezdni z 4 pasami ruchu.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach została dostosowana do nacisków 115 kN na oś pojazdu.
Woda opadowa z obiektu i terenu pod nim odprowadzana jest przez kolektor kanalizacji do rzeki Kłodnicy.
Szczegółowy zakres przebudowy:
• rozbiórka płyty pomostowej, blach nieckowych i elementów stalowych wsporników,
• naprawa istniejących łożysk na przyczółkach i podlewek podłożyskowych oraz naprawa łożysk podpór pośrednich na filarach i pod słupami filarów,
• czyszczenie całości konstrukcji stalowej oraz filarów podpór pośrednich przez piaskowanie oraz wykonanie napraw lokalnych uszkodzeń filarów stalowych,
• zastąpienie istniejącego pomostu betonową (żelbetową) płytą pomostową sprężoną i współpracującą z istniejącymi dźwigarami stalowymi,
• wykonanie sprężenia konstrukcji ustroju nośnego (sprężenie zewnętrzne) wraz z wspawaniem blach i żeber wzmacniających,
• wykonanie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej ustroju nośnego, filarów i łożysk,
• wykonanie rozbiórki i nadbudowy części skrzydeł i ścianki zaplecznej,
• wykonanie płyt przejściowych,
• wykonanie izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu i częściach nadbudowanych skrzydeł,
• wykonanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie,
• wykonanie typowych, monolitycznych kap chodnikowych z nawierzchnią z żywic,
• wykonanie nowych osłon przeciw-porażeniowych,
• wykonanie oświetlenia obiektu,
• wykonanie barier ochronnych,
• wykonanie nowego systemu odwodnienia jezdni i płyty pomostowej, wraz z odprowadzeniem wody poza obiekt mostowy (do projektowanego kolektora odwodnienia),
• wykonanie systemu odwodnienia fundamentów filarów oraz odprowadzenie wód z obiektu (do projektowanego kolektora odwodnienia),
• budowa kolektora odwadniającego, odprowadzającego wodę z obiektu i terenu pod obiektem do rzeki Kłodnicy,
• niwelacja terenu w rejonach istniejących filarów wiaduktu, wykonanie wykopów trapezowych przy odwadnianych fundamentach filarów w celu zapewnienia prawidłowej pracy słupów (wahacze).
• umocnienie skarp rowów trapezowych i stożków przy przyczółkach kostką ażurową.


DK88-budowa

DK88

DK88
 


 liczba odsłon strony: 4 331 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP