Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice 

wydruk do pliku pdf

loga unijne
 

   
Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa priorytetu 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Numer i nazwa działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Źródło dofinansowania  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 6 208 617,03 PLN
Kwota wsparcia

4 201 257,71 PLN

Okres realizacji 2013-2014
Jednostka prowadząca Biuro Rozwoju Miasta

 

Opis projektu:

Przedmiotem Projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych, znajdujących się w obszarze „Nowe Gliwice”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech dróg wewnętrznych komunikujących teren powstały po niwelacji hałdy byłej kopalni „KWK Gliwice”, jak również budowę sieci wodociągowej wraz z włączeniem do sieci wodociągowej Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, przebudowę fragmentu sieci wodociągowej kolidującego z budowanym zbiornikiem, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę oświetlenia wraz z włączeniem do sieci oświetleniowej Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” oraz budowę kanalizacji teletechnicznej.

Projekt obejmuje teren Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” powstały po zniwelowaniu hałdy byłej kopalni „KWK Gliwice”, znajdujący się na zachód od budynków Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” oraz na południe od ul. Pszczyńskiej. Są to działki o numerach 14/1, 14/49, 14/44, 14/45, 14/47, 14/48  o łącznej powierzchni 3,7 ha. Teren położony jest w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego – Powiat Gliwice.

Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowej, energetycznej zasilającej projektowane oświetlenie uliczne, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej odwadniającej sieć dróg wewnętrznych, jak również budowę dróg wewnętrznych oraz zbiornika retencyjnego wód opadowych.

Zakres robót objętych projektem:

  • budowa dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowego układu drogowego;
  • budowa oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanych dróg w nawiązaniu do istniejących linii kablowych oświetlenia wraz z wykonaniem sieci energetycznej;
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej;
  • przebudowa fragmentu istniejącej oraz budowa nowej sieci wodociągowej;
  • budowa trzech dróg wewnętrznych jednojezdniowych, dwukierunkowych o łącznej długości 774 m;
  • budowa zbiornika retencyjnego, który zapewniał będzie retencję dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową z terenu Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.


Celem bezpośrednim Projektu jest wzrost inwestycji w Gliwicach, poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w obszarze Nowe Gliwice. W ujęciu długofalowym Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej nie tylko Gliwic, ale i całego regionu. Realizacja Przedsięwzięcia przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, będzie prowadzić do zwiększenia nowoczesności gospodarki, transferu technologii, rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. Tym samym, na zasadzie synergii będzie wzrastała liczba nowych miejsc pracy i zwiększy się zdolność konkurencyjna regionu. Rozbudowana dzięki przedmiotowemu Przedsięwzięciu sieć infrastruktury inwestycyjnej, będzie stanowić atut przy przyciąganiu inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości oraz implementacji innowacji na tym terenie. liczba odsłon strony: 2 949 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP