Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice 

wydruk do pliku pdf
 1. Analiza stanu istniejącego i uwarunkowań rozbudowy systemu dróg rowerowych.
 2. Układ drogowy Miasta Gliwice wg studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem występowania korytarzy ruchu rowerowego.
 4. Inwestycje drogowe zrealizowane , realizowane i planowane, na terenie Gliwic w kontekście zamierzeń dotyczących korytarzy ruchu rowerowego.
 5. Analiza liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów na sieci drogowej Miasta Gliwice w latach 2009 – 2012.
 6. Analiza liczby wypadków  z udziałem rowerzystów na sieci drogowej Miasta Gliwice w latach 2009 – 2012.
 7. Istniejące i projektowane (proponowane) trasy  rowerowe na terenie Miasta Gliwice  oraz jednostek administracyjnych sąsiednich (powiatów).
 8. Wstępny schemat głównych osi rozwoju dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice na tle istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych.
 9. Konsultacje społeczne – opis,  wyniki, analizy.
 10. Lokalizacja wylosowanych gospodarstw domowych do przeprowadzenia badań ankietowych.
 11. Konsultacje społeczne – badania ankietowe uzupełniające w miasteczku akademickim - opis,  wyniki, analizy.
 12. Podział tras ze względu na ważność, funkcje; Etapowanie realizacji; Lokalizacja infrastruktury rowerowej.
 13. Standardy infrastruktury rowerowej.
 14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową.
 15. Konsultacje, opinie i uzgodnienia z jednostkami i organizacjami zajmującymi się w swojej działalności ruchem rowerowym.
 16. Podział tras rowerowych ze względu na ważność w ogólnym systemie tras rowerowych na terenie Miasta Gliwice.
 17. Podział tras rowerowych ze względu na funkcję  w ogólnym systemie tras rowerowych na terenie Miasta Gliwice.
 18. Przebieg tras według koncepcji oraz etapowanie ich realizacji.
 19. Zakres prac na poszczególnych odcinkach tras rowerowych.
 20. Proponowana lokalizacja infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem docelowego układu tras rowerowych.
 21. Proponowana lokalizacja parkingów i stojaków rowerowych z uwzględnieniem docelowego układu tras rowerowych.
 22. Powiązanie tras rowerowych ważniejszymi obiektami historycznymi, turystycznymi i rekreacyjnymi.
 23. Docelowy układ tras rowerowych na tle podziałów własnościowych na terenie Miasta Gliwice.
 24. Analiza konfliktów własnościowych – Działki należące do osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot, kolidujące z buforem 6 m wzdłuż trasy rowerowej.
 25. Prognoza docelowego ruchu rowerowego.
 26. Lokalizacja arkuszy pokazujących szczegółową sytuację w ważniejszych miejscach na trasach rowerowych przewidzianych do realizacji w ramach etapu I.
 27. Wizualizacja odcinków i miejsc do których wniesiono uwagi w trakcie uzgodnień z  Radami Osiedli.
 28. Plansza wynikowa uwzględniająca konsultacje i uzgodnienia z Radami Osiedli.


 liczba odsłon strony: 10 697 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP