Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - SPORT 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - SPORTwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - UWAGA - ZMIANA TERMINU! Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR PM –194/2015
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr PM-7050/14 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013 r., poz.594) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr PM-7050/14 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, § 6. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Wybór ofert nastąpi w terminie do 26 stycznia 2015 r.”
 
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.
§ 3. Zarządzenie w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału właściwy do spraw kultury fizycznej.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełnię osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Okres publikacji ogłoszenia : od 12-01-2015 00:00:00 do 31-01-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 37 538 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP