Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

ZDROWIE - Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym


ZARZĄDZENIE NR PM- 169/15
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 8 stycznia 2015 r.     

 
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DzU z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-50/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.
§ 2. Informację o unieważnieniu konkursu zamieścić na stronie internetowej Miasta Gliwice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Uzasadnienie
Zarządzeniem nr PM – 50/2014 Prezydenta Miasta Gliwice z 5 grudnia 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy dotyczące zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.
Termin składania ofert upłynął  29 grudnia 2014 r. Do tego dnia na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art.18a ust. 1 pkt 1, jeżeli nie złożono żadnej oferty, organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert.

Okres publikacji ogłoszenia : od 13-01-2015 00:00:00 do 20-02-2020 23:59:59


 liczba odsłon strony: 37 522 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP