Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2015 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych


ZARZĄDZENIE NR PM-1656/15
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z 29 września 2015 r.

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. DzU z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. DzU z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM- 1465/2015 z 1 września 2015 r., na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych. Oferta, która została złożona w konkursie nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.
§ 2. Informację o unieważnieniu konkursu zamieścić na stronie internetowej Miasta Gliwice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem nr PM – 1465/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z 1 września 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczące prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.
Jedyna oferta, która została złożona w konkursie nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2, organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


Okres publikacji ogłoszenia : od 01-10-2015 00:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 33 321 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP