Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

wydruk do pliku pdf
Beneficjent   Miasto Gliwice
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej
Wartość całkowita projektu 376.400,00 PLN
Kwota dofinansowania 319.940,00 PLN
Okres realizacji projektu 18.04.2014 - 31.10.2015
Jednostka realizująca projekt Miasto Gliwice


Opis projektu:

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) stanowi strategię dziedzinową miasta Gliwice w zakresie ograniczania zużycia energii, ograniczania emisji dwutlenku węgla i promocji odnawialnych źródeł energii we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta. Plan został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gliwice nr V/81/2015 z dnia 26.03.2015 r. (http://bip.gliwice.eu/strona=120,608,3165,11903,1). Wytycza on kierunki poprawy w sferze użyteczności publicznej, w mieszkalnictwie, transporcie, przemyśle czy usługach. Niskoemisyjności w tym wypadku nie należy wprost wiązać z innym funkcjonującym terminem tzw. emisją niską, odnoszącym się jedynie do emisji substancji smogotwórczych z niskich kominów i rur wydechowych pojazdów. Niskoemisyjność jest szerszym pojęciem i bardziej winna być łączona z szeroko pojętą energooszczędnością, która poprzez stosowanie różnych metod sprzyja ograniczaniu zużycia paliw pierwotnych, a w konsekwencji skutkuje ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Dodatkowym aspektem większości z tych działań i równie istotnym z perspektywy Śląska może być redukcja emisji zanieczyszczeń smogotwórczych (m.in. pyłów, tlenków azotu czy siarki).

Wraz z powstającym dokumentem prowadzono działania dotyczące inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz  gospodarki energii w poszczególnych sektorach, których efektem było utworzenie bazy danych. Równolegle powstał objęty dofinansowaniem dokument pn.: "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice" przyjęty uchwałą Rady Miasta Gliwice nr V/79/2015 z dnia 26.03.2015r. (http://bip.gliwice.eu/strona=120,608,3163,11901,1). Do celów promocji utworzono stronę internetową: www.niskoemisyjne.gliwice.eu. W ramach projektu prowadzono również szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek miejskich, spotkania z ok. 200 interesariuszami z terenu miasta oraz z mieszkańcami. Dla Planu przeprowadzono procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowano prognozę oddziaływania na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w oparciu o umowę nr POIS.09.02.00-00-373/13-00 zawartą pomiędzy Miastem Gliwice i NFOŚiGW (Instytucją Wdrażającą).

logo POIŚ liczba odsłon strony: 2 358 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP