Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2007 rok 

wydruk do pliku pdf
1. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Termin kontroli: 19.02.2007 - 13.04.2007 roku
Temat kontroli: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi SPOT/2.2/47/04 - przebudowa DK-88

2. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Termin kontroli: 8.03.2007 roku
Temat kontroli: Funkcjonalność lokalu dla potrzeb prowadzenia poboru, sporządzania i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poboru.

3. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Termin kontroli: 26-27.03.2007 roku
Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie oceny stanu technicznego budowli ochronnych oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej budownictwa ochronnego na terenie miasta Gliwice

4. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spaw Obywatelskich i Cudzoziemców
Uwagi:
W publikowanym protokole  wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
z 06.09.2001 r. Nr 112 poz. 1198.

Termin kontroli: 14.03.2007 roku
Temat kontroli: Zadania wynikającego z art. 21. Ustawy z dnia 9.11.20000 r. o repatriacji

5. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Termin kontroli: 24.04.2007 - 23.05.2007 roku
Temat kontroli:
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne

6. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Termin kontroli: 24.04.2007 - 25.05.2007 roku
Temat kontroli:
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji ZPORR - działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

7. Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Termin kontroli: 23.04.2007 - 7.05.2007 roku
Temat kontroli: Kontrola Projektu: Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG
 

8. Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Transportu

Termin kontroli: 25-26.04.2007 roku
Temat kontroli: Sprawdzenie zaawansowania finansowo-rzeczowego projektu "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88"

9. Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Śląski - Wydział Środowiska i Rolnictwa

Termin kontroli: 18.06.2007 - 19.06.2007 roku
Temat kontroli: Ocena funkcjonowania ogrodu botanicznego oraz zgodności warunków bytowych przetrzymywanych zwierząt

10. Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli: 3.08.2007 roku
Temat kontroli: Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowa 2".

11. Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Termin kontroli: 8-24.10.2007 roku
Temat kontroli: Kontrola problemowa gospodarki finansowej Miasta Gliwice. Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

12. Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Termin kontroli: 20.08.2007 -  19.09.2007 roku
Temat kontroli: Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005-2007 (I połowa) ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji prowadzonych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

13. Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego
uwaga:
W publikowanym protokole  wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
z 06.09.2001 r. Nr 112 poz. 1198.

Termin kontroli: 10-19.09.2007 roku
Temat kontroli: Kontrola końcowa prawidłowości realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.2/62/04 w ramach ZPORR 2004-2006 "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich".
 

 


 liczba odsłon strony: 1 874 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP