Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2008 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR-0911/1/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Termin kontroli: 24 i 31 stycznia 2008 r.
Temat kontroli: Wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami


2. Numer kontroli: DYR-0911/2/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Termin kontroli: 8 kwietnia 2008 r.
Temat kontroli: Prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego dla projektu "Przebudowa DK 88"


3. Numer kontroli: DYR-0911/3/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin kontroli: 14-27 lutego 2008 r.
Temat kontroli: Prawidłowość realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04
"Sieć efektywnej komercjalizacji technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach"


4. Numer kontroli: DYR-0911/18/2007

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa  w Katowicach
Termin kontroli: 20 grudnia 2007-20 lutego 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa Miasta Gliwice


5. Numer kontroli: DYR-0911/4/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Termin kontroli: 3 kwietnia 2008 r.
Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy z 21 listopada 1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przygotowania i przeprowadzania poboru


6. Numer kontroli: DYR-0911/5/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Wojewódzki WSO w Katowicach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Termin kontroli: 29 lutego 2008 r.
Temat kontroli: Realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2007 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej


7. Numer kontroli: DYR-0911/6/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa  Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin kontroli: 6 marca 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola projektu Nr Z/2.24/II/2.6/20/04 "Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim"


8. Numer kontroli: DYR-0911/7/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin kontroli: 18 kwietnia 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola projektu  nr Z/2.24/II/2.6/11/05 pt. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"

                                                                                                                                
9. Numer kontroli: DYR-0911/8/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Termin kontroli: 23 kwietnia 2008 r.
Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów, które wynikają z Porozumienia zawartego 1 września 2006 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Gliwice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gliwice


10. Numer kontroli: DYR-0911/9/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
Termin kontroli: 12-26 maja 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola planowa obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne


11. Numer kontroli: DYR-0911/10/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - oddział w Gliwicach
Termin kontroli: 7-8 maja 2008 r.
Temat kontroli: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy-czynniki biologiczne w archiwum


12. Numer kontroli: DYR-0911/11/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 27-29 maja 2008 r.
Temat kontroli: Ocena zadań obrony cywilnej w mieście Gliwice wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


13. Numer kontroli: DYR-0911/12/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Termin kontroli: 29-30 maja 2008 r.
Temat kontroli: Zadania współfinansowane zgodnie z umową : 1802006/21/OA/oe/P i 240/2006/21/OA/oe/P


14. Numer kontroli: DYR-0911/15/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu Wydział Kontroli Płatników Składek
Termin kontroli: od 23 czerwca do 02 lipca 2008 r.
Temat kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej


15. Numer kontroli: DYR-0911/14/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Termin kontroli: 11 lipca 2008 r.
Temat kontroli: Realizacja porozumienia nr SO-IX-5018/47/07 z dnia 9 lipca 2007 w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi na terenie Miasta Gliwice.


16. Numer kontroli: DYR-0911/16/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Termin kontroli: 31 lipca 2008 r.
Temat kontroli: rozpoznawania możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia dojazdu pożarowego


17. Numer kontroli: DYR-0911/17/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach
Termin kontroli: od 18 września do 10 października 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola wydatkowania środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem za lata 2007 – I półrocze 2008 w zakresie następujących zadań:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej


18. Numer kontroli: DYR-0911/18/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Temat kontroli: Kontrola monitorująca projekt  "Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice"
Kontrola polega na wizytach monitorujących na miejscu realizacji projektu: PL 2003/004-379.05.33 - Renowacja poprzemysłowej strefy "Nowe Gliwice", w zakresie zgodności wydatków z kontraktem i postępem prac.
Wizyty odbyły się:
- 31 października 2008 r.
- 6 stycznia 2009 r.
- 7 kwietnia 2009 r.


19. Numer kontroli: DYR-0911/13/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli
Termin kontroli: 23-27 czerwca 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/47/04 "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88"


20. Numer kontroli: DYR-0911/19/2008

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Termin kontroli: od 15 października do 16 listopada 2008 r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie zgodności prowadzonych postępowań administracyjnych z przepisami prawa materialnego

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej


  liczba odsłon strony: 1 822 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP