Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2009 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR-0911/1/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 20 stycznia 2009 r.
Temat kontroli:
Realizacja Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim
a Miastem Gliwice w dniu 13-11-2008 r. na podstawie ustawy z dnia 09-11-2000 r.
o repatriacji

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej


2. Numer kontroli: DYR-0911/2/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe Oddział w Gliwicach
Termin kontroli: 9 marca 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola Archiwum zakładowego


3. Numer kontroli: DYR-0911/3/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 10-12 marca 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola projektu „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu dwóch boisk przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach realizowanego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012".


4. Numer kontroli: DYR-0911/5/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Termin kontroli: 20 marca 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola dofinansowania i wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 1/2006/21/OA/oe/D  2/2006/21/OA/oe/P


5. Numer kontroli: DYR-0911/6/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 21 maja 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2009 roku


6. Numer kontroli: DYR-0911/7/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Termin kontroli: 4-5 czerwca 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową pożyczki 29/2006/21/OA/oe/P i dotacji 155/2006/21/OA/oe/D; umową pożyczki 36/2006/21/OA/oe/P i dotacji 175/2006/21/OA/oe/D


7. Numer kontroli: DYR-0911/8/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Termin kontroli: 15-18 września 2009 r.
Temat kontroli: Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przynależnych do niej rozporządzeń wykonawczych


8. Numer kontroli: DYR-0911/9/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 15-18 września 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w świetle przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr. 261, poz. 2603 z późn. zm.)


9. Numer kontroli: DYR-0911/10/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Termin kontroli: 15-18 września 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola doraźna w Wydziale Geodezji i Kartografii


10. Numer kontroli: DYR-0911/11/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Termin kontroli: 16 października 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola problemowa wykonywania zadań z dziedziny obronności państwa
Kontrola została zakończona przesłaniem protokołu pokontrolnego z 03-11-2009 r. o klauzuli "zastrzeżone"


11. Numer kontroli: DYR-0911/12/2009

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Termin kontroli: 6 października 2009 r.
Temat kontroli: Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową pożyczki 164/2008/21/OA/oe/P i dotacji 284/2008/21/OA/oe/D w sprawie przyznania środków na zadanie: "Termomodernizacja budynku ZSE-T Gliwice ul. Sikorskiego 132"


  liczba odsłon strony: 1 738 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP