Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR-0912/11/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Termin kontroli: od 26 maja do 27 czerwca 2011 roku
Temat kontroli: Kontrola projektu - W przyszłość z klasą
- utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych
w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
                            


2. Numer kontroli: DYR-0911/1/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 7 do 9 lutego 2011 roku
Temat kontroli: Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.     


3. Numer kontroli: DYR-0911/2/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 17 maja do 1 czerwca 2011 roku
Temat kontroli: Kontrola problemowa, której przedmiotem będzie ocena prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa, przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532) oraz Porozumienia Nr SO/IV/5024/15/10 z 14 lipca 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta


4. Numer kontroli: DYR-0911/4/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Termin kontroli: 18 sierpnia 2011 roku
Temat kontroli: Ocena stanu sanitarnego ustępów ogólnodostępnych w UM w Gliwicach


5. Numer kontroli: DYR-0911/5/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
Kontrolę przeprowadzono w dniach 27, 28, 29 września 2011 roku
Temat kontroli: Kontrola dotycząca bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy w latach 2008-2010


6. Numer kontroli: DYR-0911/6/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Doraźnej

Termin kontroli: od 27 września do 10 października 2011 roku
Temat kontroli:

Sprawdzenie zamówienia publicznego pn: "przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach - roboty dodatkowe - instalacje niskoprądowe" dotyczących legalności wyboru przez Zamawiającego trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych. System identyfikacji kibica, system Public Access - dostawa i zabudowanie bramek i kołowrotków wejściowych o wysokości 200 cm."

_________________________________________________________________________

 

7. Numer kontroli: DYR-0911/7/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Termin kontroli: 19 października 2011 roku
Temat kontroli: Kontrola doraźna ex-post postępowania na opracowanie studium wykonalności (umowa BRM-10/0214/38/5472 z 06-08-2010 r.) w ramach projektu nr POIS.08.03.00-00-006/10 "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I".


8. Numer kontroli: DYR-0911/8/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Zamówień Publicznych
Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE
Przedmiot zamówienia:
Kontrola uprzednia w związku z art. 170 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
"Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach


9. Numer kontroli: DYR-0911/9/2011

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Termin kontroli: w terminie od 22 grudnia 2011 roku do 23 marca 2012 roku
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej         


  liczba odsłon strony: 1 826 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP