Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2013 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR.1710.1.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 i 30 stycznia oraz 4 i 8 lutego 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku od towarów i usług (VAT). Okres objęty kontrolą: od 01-12-2008 r. do 31-12-2008 r.

_________________________________________________________________
2. Numer kontroli: DYR.1710.2.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Zamówień Publicznych
Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE
Przedmiot zamówienia:
Kontrola uprzednia w związku z art. 170 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
"Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach"

_________________________________________________________________
3. Numer kontroli: DYR.1710.4.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 6-28 lutego 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Podlesie w zakresie prawidłowości ujawnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków

_________________________________________________________________
4. Numer kontroli: DYR.1710.5.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 6-8 i 11-15 lutego 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Okres objęty kontrolą: 01-06-2008 - 31-12-2008 r.

_________________________________________________________________
5. Numer kontroli: DYR.1710.7.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 marca 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie wydawaniem decyzji dotyczących licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym - od 1 stycznia 2012 roku do 14 marca 2013 roku

__________________________________________________________________
6. Numer kontroli: DYR.1711.41.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 marca 2013 roku
Kontrola projektu:
Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

__________________________________________________________________
7. Numer kontroli: DYR.1710.8.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 13 marca do 13 maja 2013 roku
Temat kontroli:
Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią. Okres objęty kontrolą: lata 2010-2012.

Informacja o wynikach kontroli jest dostępna pod adresem:
http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,12414.html
_________________________________________________________________
8. Numer kontroli: DYR.1710.9.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 kwietnia 2013 roku
Kontrola projektu:
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice.

_____________________________________________________________________
9. Numer kontroli: DYR.1710.11.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 16 do 22 maja 2013 roku
Kontrola projektu:
Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

__________________________________________________________________
10. Numer kontroli: DYR.1710.12.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli i Audytu
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 10 do 23 lipca 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola wykonania w okresie od 1-01-2012 r. do 31-05-2013 r. zadań w zakresie ujawniania prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego w księgach wieczystych.

__________________________________________________________________
11. Numer kontroli: DYR.1710.13.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 21 do 23 sierpnia 2013 roku
Kontrola projektu:
Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

__________________________________________________________________
12. Numer kontroli: DYR.1710.14.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli i Audytu
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 16 października do 6 listopada 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola procesu rozliczenia dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w 2012 r.

__________________________________________________________________
13. Numer kontroli: DYR.1710.15.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 4, 5, 6, 9, 10 września 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca nadwyżki podatku deklarowanej do zwrotu.
Okres objęty kontrolą: 01-06-2013 - 30-06-2013 r.

__________________________________________________________________
14. Numer kontroli: DYR.1710.16.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 11, 12, 13, 16 i 17 września 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy  podatku VAT.
Okres objęty kontrolą: 01-07-2013 - 31-07-2013 r.

_________________________________________________________________
15. Numer kontroli: DYR.1710.17.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 października 2013 roku
Kontrola dotycząca bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy od 2011 roku.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej

__________________________________________________________________
16. Numer kontroli: DYR.1710.18.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27-29 listopada oraz 2-6 i 10 grudnia 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT
Okres objęty kontrolą: 01-09-2013 r. - 30-09-2013 r.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej

___________________________________________________________
17. Numer kontroli: DYR.1710.21.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział

w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

__________________________________________________________
18. Numer kontroli: DYR.1711.63.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 sierpnia 2013 roku
Kontrola doraźna projektu:
"Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach - zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

__________________________________________________________________
19. Numer kontroli: DYR.1711.69.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 września 2013 roku
Kontrola doraźna projektu:
Kontrola w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus. Okres objęty kontrolą: lata 2011-2012.

_______________________________________________________________
20. Numer kontroli: DYR.1711.90.2013

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 listopada 2013 roku
Temat kontroli:
Kontrola problemowa z zakresu przygotowań obronnych państwa. Realizacja przez Prezydenta Miasta Gliwice niektórych zadań organów Miasta określonych w ustawie o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres objęty kontrolą: 3.01.2011 r. - 13.11.2013 r.

Protokół pokontrolny z dnia 8.12.2013 r. - niejawny. Nie podlega publikacji.
________________________________________________________________
  liczba odsłon strony: 2 130 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP