Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR.1710.1.2014
Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach:17, 24, 27, 28, 29 stycznia oraz 4, 5, 10 i 12 lutego 2014 roku
Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku VAT. Okres objęty kontrolą: od 01-05-2009 r. do 31-12-2009 r.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej

________________________________________________________________
2. Numer kontroli: DYR.1710.2.2014
Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 23 stycznia do 16 maja 2014 roku
Temat kontroli:
Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice.

________________________________________________________________________
3. Numer kontroli: DYR.1710.3.2014
Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 2-19 maja 2014 roku
Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych zaświadczeń oraz oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

______________________________________________________________

4. Numer kontroli: DYR.1710.4.2014
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia część oświatowej subwencji ogólnej na lata 2010-2011

_________________________________________________________________________

5. Numer kontroli: DYR.1711.4.2014
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 maja 2014 roku
Zakres kontroli:
Realizacja zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.

_______________________________________________________________
6. Numer kontroli: DYR.1710.5.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 24-25 kwietnia 2014 roku
Zakres kontroli:
Weryfikacja prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej

_____________________________________________________________
7. Numer kontroli: DYR.1710.6.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach:4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 i 18 czerwca 2014 roku
Temat kontroli:
Kontrola sprawdzająca nadwyżki podatku VAT, w tym zasadność zwrotu różnicy podatku. Okres objęty kontrolą: od 01-12-2013 r. do 31-12-2013 r.

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej

________________________________________________________________
8. Numer kontroli: DYR.1710.7.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 1 do 29 sierpnia 2014 roku
Zakres kontroli:
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii - realizacja zaleceń pokontrolnych z 23-01-2013 r.

_______________________________________________________________
9. Numer kontroli: DYR.1710.8.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 22 września do 3 października 2014 roku
Temat kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie zgodności działań organu zarządzającego ruchem na drogach z obowiązującymi przepisami w sprawach dotyczących warunków umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

_________________________________________________________________
10. Numer kontroli: DYR.1710.9.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 30 września do 3 października 2014 roku
Temat kontroli:
Kontrola doraźna w przedmiocie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miasta w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r.

________________________________________________________________
11. Numer kontroli: DYR.1711.9.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 8 do 12 września 2014 roku
Temat kontroli:
Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.07.02.02-24-017/11. Okres objęty kontrolą : od 1-04-2012 r. do 31-01-2014 r.
Nazwa projektu: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego".

________________________________________________________________
12. Numer kontroli: DYR.1710.10.2014

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 25-26 listopada 2014 roku
Zakres kontroli:
Kontrola projektu POKL.09.01.01-24-001/12 "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"

_________________________________________________________________ liczba odsłon strony: 2 096 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP