Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 

wydruk do pliku pdf
1. Numer kontroli: DYR.1710.2.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 kwietnia 2015 roku
Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.01.2015 - 31.01.2015.

_________________________________________________________________
2. Numer kontroli: DYR.1710.3.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17, 22, 23, 24, 29, 30 kwietnia 2015 roku
Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca zasadność zwrotu różnicy podatku VAT za okres 01.01.2015 - 31.01.2015.

_________________________________________________________________

3. Numer kontroli: DYR.1710.4.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Temat kontroli: Kontrola dokumentów na zakończenie realizacji projektu: Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice.

_________________________________________________________________

4. Numer kontroli: DYR.1710.5.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Temat kontroli: Kontrola doraźna ex-post postępowania na udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji (w tym koncepcje: zerowa emisja z przedmieścia i redukcja niskiej emisji) wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz" realizowanego w ramach projektu POIS.09.03.00-00-373/13 pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej".

________________________________________________________________

5. Numer kontroli: DYR.1710.7.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 lipca 2015 roku.
Temat kontroli: Kontrola realizacji umowy nr 103/2015/21/MN/zs/D dotyczącej dofinansowania zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015".

_________________________________________________________________

6. Numer kontroli: DYR.1710.8.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Temat kontroli: Kontrola doraźna projektu nr POIS.08.02.00-00-083/14-00 "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2".
Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-28 sierpnia 2015 roku.

_____________________________________________________________

7. Numer kontroli: DYR.1710.10.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli
Temat kontroli: Kontrola nr P/15/095 Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 7 do 30 września 2015 roku.

_________________________________________________________________

8. Numer kontroli: DYR.1710.6.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21-25 września 2015 roku
Temat kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektów id 925, 945, 1190:

"Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice".

SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" oraz projektu".

"Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot".

_________________________________________________________________________

9. Numer kontroli: DYR.1710.12.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Gliwice za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia zakończenia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 30 listopada 2015 roku do 12 lutego 2016 roku

__________________________________________________________________________

10. Numer kontroli: DYR.1710.13.2015

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Śląski
Temat kontroli: Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Gliwice.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 9 do 11 grudnia 2015 roku

__________________________________________________________________ liczba odsłon strony: 2 856 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP