Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - SPORT 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - SPORTwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

SPORT - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na II półrocze 2016 r.


ZARZĄDZENIE NR PM 3031/2016
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 6 lipca 2016 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r. poz. 239)

zarządza się co, następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.

§ 2. Przyznać dotacje w łącznej kwocie 140 400,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100) na powierzenie i wsparcie realizacji zadań wyłonionych spośród 36 ofert przyjętych do rozpatrzenia, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
§ 4. Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Aby zapoznać się z listą kliknij TUTAJ.


Okres publikacji ogłoszenia : od 06-07-2016 00:00:00 do 31-12-2022 23:59:59


 liczba odsłon strony: 26 785 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP