Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE 

plik rss Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNEwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację od 2016 r. zadania publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego


ZARZĄDZENIE NR PM-2187/16
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 13 stycznia 2016 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Unieważnić otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-1924/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23.11.2015 r. na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego, planowanego do realizacji od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.
§ 2. Informację o unieważnieniu konkursu zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie:
Zarządzeniem nr PM-1924/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Złożona do konkursu oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, organ unieważnia otwarty konkurs. 

 

Aby zapoznać się z treścią rozstrzygnięcia kliknij: TUTAJ
 


Okres publikacji ogłoszenia : od 14-01-2016 00:00:00 do 30-01-2026 07:00:00


 liczba odsłon strony: 30 654 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP