Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Rejestr petycji PM - 2016 

wydruk do pliku pdf

Petycja nr DYR.152.1.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.1.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miejskich miasta Gliwice oraz zakazu dystrybucji materiałów marketingowych cyrków wykorzystujących zwierzęta na terenie placówek oświatowych w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 19-02-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji:
Petycja nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
___________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.2.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Dariusz Sikora

2. Skan petycji DYR.152.2.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wykonania miejsc parkingowych w okolicy wjazdu na posesję przy ulicy Czapli 7 w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 5-04-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5-07-2016 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 19-04-2016 r.

_________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.3.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji: DYR.152.3.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie Gliwickiego Teatru Muzycznego.

4. Data złożenia petycji: 07-06-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 27-09-2016 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie:
- Nadawców petycji wezwano (pismo p.o. Dyrektora UM z 15-06-2016 r.) do uzupełnienia braków formalnych.
- 27-06-2016 r. uzupełniono brak formalny.

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 12-09-2016 r.

_________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.4.2016
Sprawa rozpatrywana jest dwutorowo tj. nadawca złożył petycję do Prezydenta Miasta oraz do Rady Miasta Gliwice (sprawa nr DYR.152.6.2016).

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.4.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zbiorników retencyjnych przy ulicy Słowackiego w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 13-06-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 13-09-2016 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 7-09-2016 r.

_________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.5.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Adam Romanowski

2. Skan petycji DYR.152.5.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie wyznaczenia miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe WM Styczyńskiego 37 w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 23-06-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 5-10-2016 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie:
- Nadawcę petycji wezwano do uzupełnienia braków formalnych (skan).
- Pismem z 5-07-2016 r. uzupełniono petycję (skan).

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 22-07-2016 r.

__________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.7.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.7.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie rozpoczęcia prac nad przystosowaniem portu lotniczego do obsługi połączeń pasażerskich.

4. Data złożenia petycji: 3-10-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 16-01-2017 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie:
- Nadawcę petycji wezwano (pismo p.o. Dyrektora UM z 6-10-2016 r.) do uzupełnienia braku formalnego.
- 14-10-2016 r. uzupełniono brak formalny.

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 17-11-2016 r.

___________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.8.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.8.2016
zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie przywrócenia porządku przy ulicy Wandy w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 13-10-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 13-01-2017 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 9-01-2017 r.

__________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.9.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.9.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie remontu drogi osiedlowej-wewnętrznej przy ul. Dunikowskiego (dz. nr 1368, 1369, 1372, obręb Stare Miasto).

4. Data złożenia petycji: 20-10-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 20-01-2017 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 16-01-2017 r.

__________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.10.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Andrzej Szumski
Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

2. Skan petycji DYR.152.10.2016
zał.1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

4. Data złożenia petycji: 9-11-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 09-02-2017 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 21-12-2016 r.

__________________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.12.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.12.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poprawy jakości powietrza w Gliwicach.

4. Data złożenia petycji: 13-12-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 13-03-2017 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: -

7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za bezzasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 9-03-2017 r.

__________________________________________________________________

Petycja nr DYR.152.13.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

2. Skan petycji DYR.152.13.2016

3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wyczółkowskiego, Leonarda da Vinci i Gustawa Eiffela

4. Data złożenia petycji: 9-12-2016 r.

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.

6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie:
- 20-12-2016 r. wysłano pismo informujące, że rozpatrzenie pisma nastąpi po wskazaniu reprezentanta podmiotu wnoszącego petycję.
- Nie uzupełniono treści petycji w wyznaczonym terminie.

7. Sposób załatwienia petycji:
Petycja nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 - petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

  liczba odsłon strony: 3 858 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP