Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
<-powrót

Numer wniosku:
001
Nazwa zadania zaproponowana przez wnioskodawcę:
Dostosowanie chodnika przy ul. Chorzowskiej do ruchu rowerów
Nazwa zadania do publikacji:

Nazwa osiedla:
Baildona


Szerokość istniejącego chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej na odcinku od rzeki Bytomki do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów uniemożliwia wykonanie proponowanego zadania. Przywołane w opisie zadania standardy opracowane przez Górnośląski Związek Metropolitalny przewidują dla ciągu pieszo-rowerowego z ruchem rowerowym dwukierunkowym szerokość minimalną, która wynosi 3 m, a nie jak w opisie zadania 2,5 m. Standardy GZM wskazują również rozwiązania rowerowe w rejonie przystanku autobusowego. Parametry techniczne pasa zieleni, chodnika, istniejący przystanek autobusowy "Gliwice Towarowa" uniemożliwiają wykonanie drogi dla pieszych i rowerzystów o właściwych parametrach. Wobec powyższego, dla omawianego odcinka, wybudowanie infrastruktury dla rowerów wymaga ingerencji w geometrię jezdni ul. Chorzowskiej. Powyższe związane jest z wieloletnią procedurą: wykonaniem projektu budowlanego, wycinką lub przesadzeniem drzew co w konsekwencji eliminuje omawiane zadanie z budżetu obywatelskiego. Dodatkowo szacowany koszt zadania przekracza kwotę przyznaną dla osiedla.


 liczba odsłon strony: 89 011