Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
<-powrót

Numer wniosku:
004
Nazwa zadania zaproponowana przez wnioskodawcę:
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Nowy Świat
Nazwa zadania do publikacji:

Nazwa osiedla:
Sikornik


Zadanie nie może zostać zrealizowane w jednym roku budżetowym, z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Nowy Świat o drogę rowerową, wymaga zajęcia części nieruchomości nie będących w granicach pasa drogowego ul. Nowy Świat (rejon Szpitala Wielospecjalistycznego działki nr 1984/2 obr. Nowe Miasto "Bi"; 1983/2 obr. Nowe Miasto "Bi") oraz wycinkę kolidujących drzew pomiędzy nr Nowy Świat 14b - 14d i żywopłotu. Wnioskodawca w dniu 26.01.2018 r. podczas obecności w siedzibie Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnił, że wniosek obejmuje wyłącznie budowę odcinka od ul. Kościuszki wraz z przejazdem do skweru Dessau, bez konieczności urządzenia drogi rowerowej wzdłuż Szpitala Wielospecjalistycznego. Szacowana wartość zadania przekracza kwotę przyznaną dla osiedla.


 liczba odsłon strony: 88 999