Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
<-powrót

Numer wniosku:
005
Nazwa zadania zaproponowana przez wnioskodawcę:
Dostosowanie chodnika koło Komagu do ruchu rowerowego
Nazwa zadania do publikacji:

Nazwa osiedla:
Trynek


Wnioskowany teren, na którym miałby być zlokalizowany ciąg pieszo-rowerowy leży na terenie dz. nr 432/1 , 433, 436 obr. Politechnika. Działki nr 432/1 , 433 obr. Politechnika, są własnością Gminy Gliwice. Dla tego terenu zgodnie z uchwałą nr XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon "Dzielnicy Akademickiej" obowiązują następujące zapisy planu miejscowego: symbol 1UNR - co oznacza: teren zabudowy usług naukowych i badawczych. Zgodnie z zapisami w/w uchwały na terenie dz. nr 432/1 i 433, obr. Politechnika możliwa jest budowa wyłącznie ciągów pieszych, a co za tym idzie budowa ciągu rowerowego lub pieszo-rowerowego jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji tej części wnioskowanego zadania. Działka nr 436, obręb Politechnika, na której ma zostać zrealizowana część zadania obejmująca dostosowanie ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy, nie jest własnością Gminy Gliwice (własność: Politechniki Śląskiej w Gliwicach) i miasto nie może na tym terenie prowadzić inwestycji, ponieważ leży to poza kompetencjami samorządu miasta.


 liczba odsłon strony: 88 995