Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
<-powrót

Numer wniosku:
011
Nazwa zadania zaproponowana przez wnioskodawcę:
Budowa drogi dla rowerów pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Kujawską
Nazwa zadania do publikacji:

Nazwa osiedla:
Politechnika


Wnioskowany teren, na którym miałby być zlokalizowany ciąg rowerowy leży na terenie dz. nr 588, 695, 694, 513, 587, 526/2, 526/1, 257/1, 661 obr. Politechnika, które stanowią własność Miasta Gliwice. Reorganizacja istniejącego zagospodarowania działek w celu lokalizacji ciągu rowerowego wymagałaby sporządzenia szczegółowej dokumentacji projektowej, a nowe rozwiązania przestrzenne musiałyby być uzgodnione z dystrybutorami sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej. Dopiero po dokonaniu tych uzgodnień będzie można stwierdzić, czy projektowany przebieg ciągu rowerowego jest możliwy. Dlatego też zadanie nie powinno być realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, a rozważać można jedynie wykonanie w pierwszej kolejności samej dokumentacji projektowej i dopiero po stwierdzeniu, że istnieje możliwość zlokalizowania na wskazanym terenie ciągu rowerowego można byłoby zlecić realizację robót budowlanych. Biorąc pod uwagę: - czas niezbędny dla przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, - czas niezbędny do pozyskania wytycznych i warunków technicznych od gestorów sieci, - czas niezbędny do sporządzenia na podstawie w/w danych od gestorów sieci i przepisów prawa dokumentacji, - czas niezbędny do uzgodnienia sporządzonych projektów przez dysponentów sieci, - czas niezbędny do pozyskania innych decyzji, zezwoleń i opinii niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia robót budowlanych, - czas niezbędny dla przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, szacuje się, że okres realizacji robót budowlanych wypadłby w okresie zimowym, kiedy de facto roboty te nie mogłyby być wykonywane i realizacja zadania musiałaby być przesunięta na kolejny okres budżetowy. Biorąc powyższe pod uwagę zadanie kwalifikuje się jako zadanie wieloletnie.


 liczba odsłon strony: 89 008