Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2017 rok 

wydruk do pliku pdf

1. Numer kontroli: DYR.1710.1.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line".
Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15

____________________________________________________________________________

2. Numer kontroli: DYR.1710.2.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Temat kontroli: ocena skutecznej realizacji dochodów budżetowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

____________________________________________________________________________Numer 3. kontroli: DYR.1710.3.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Projekt: "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego".

___________________________________________________________________________

4. Numer kontroli: DYR.1710.4.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontrola w trybie zwykłym sprawdzająca przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

___________________________________________________________________________

5. Numer kontroli: DYR.1710.5.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

__________________________________________________________________

6. Numer kontroli: DYR.1710.6.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line".
Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15

___________________________________________________________________

7. Numer kontroli: DYR.1710.7.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli
Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego oraz organy wojewódzkiej administracji zespolonej
Kontrola w siedzibie Wydziału Kontroli ŚUW (analiza materiału informacyjnego)

________________________________________________________________________

8. Numer kontroli: DYR.1710.8.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer kontrolowanego projektu nr RPSL.11.02.01-24-0395/16
Nazwa projektu: "Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej"

_________________________________________________________________________

9. Numer kontroli: DYR.1710.9.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach
Kontrola z zakresu: 1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. 2. Sporządzania spisu wyborców. 3. Wydatkowania środków z dotacji celowej.

_________________________________________________________________________

10. Numer kontroli: DYR.1710.10.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15.

__________________________________________________________________________

11. Numer kontroli: DYR.1710.11.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

___________________________________________________________________________

12. Numer kontroli: DYR.1710.12.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrola w siedzibie NFOŚiGW (analiza dokumentacji).
Kontrola doraźna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, przepustu pod drogą - ul. Bojkowską drogi dojazdowej do zbiornika i wylotu brzegowego do rowu otwartego w rejonie ulicy Bojkowskiej.

__________________________________________________________________________

13. Numer kontroli: DYR.1710.13.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Gliwice (ze szczególnym uwzględnieniem transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół)

__________________________________________________________________________
14. Numer kontroli: DYR.1710.14.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Kontrola realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez miasto Gliwice dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. Zakres kontroli będzie obejmował ocenę wykorzystania przekazanej dotacji na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
Postępowanie kontrolne w toku
_________________________________________________________________________

15. Numer kontroli: DYR.1710.16.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury
Kontrola stosowania ustawy Prawo budowlane w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

_________________________________________________________________________

16. Numer kontroli: DYR.1710.17.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

_________________________________________________________________________

17. Numer kontroli: DYR.1710.18.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15

_______________________________________________________________________

18. Numer kontroli: DYR.1710.20.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15-00.

_________________________________________________________________________

19. Numer kontroli: DYR.1711.1.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.

__________________________________________________________________________

20. Numer kontroli: DYR.1711.2.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola w trakcie realizacji projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II w ramach umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00.

____________________________________________________________________________

21. Numer kontroli: DYR.1711.3.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola w siedzibie ZDM.
Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I" w ramach projektu POIS.08.03.00-00-006/10-00.

_________________________________________________________________________

22. Numer kontroli: DYR.1711.4.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.

__________________________________________________________________________

23. Numer kontroli: DYR.1711.5.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT.
Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 dot.: Dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2".

__________________________________________________________________________

24. Numer kontroli: DYR.1711.6.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT.
Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-28/2015 na: Wykonanie robót dodatkowych do dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2".

__________________________________________________________________________

25. Numer kontroli: DYR.1711.7.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Wizyta monitoringowa oceniająca prawidłowość realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: "Uczeń w centrum uwagi".

__________________________________________________________________________

26. Numer kontroli: DYR.1711.8.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15.

__________________________________________________________________________
27. Numer kontroli: DYR.1711.9.2017
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, nr umowy UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

__________________________________________________________________________ liczba odsłon strony: 2 069 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP