Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice 

wydruk do pliku pdf

logo EFS

 

 

   
Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 998 620,00  PLN
Kwota wsparcia 848 827,00 PLN
Okres realizacji 01.01.2017 – 30.06.2018

 

Projekt zakłada realizację usług społecznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Gliwice. Usługami zostaną objęte przede wszystkim rodziny zagrożone wielowymiarowym wykluczeniem społecznym. Usługami społecznymi zostanie objętych min. 120 osób (90K, 30M) w tym 10% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. Uruchomione usługi świadczone będą również w miejscu zamieszkania rodziny. Mają na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i zmniejszeniu ryzyka wykluczenia
mieszkaniowego (umieszczaniu w placówkach dla bezdomnych). Jest komplementarny z interwencją w ramach EFRR – projekt "Mieszkania na start - Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I". liczba odsłon strony: 1 080 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP