Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II 

wydruk do pliku pdf

logo FEIŚ

 

   
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Numer i nazwa działania Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 42 733 881,14  PLN
Kwota wsparcia 29 769 958,51 PLN
Okres realizacji 01.01.2014 – 31.12.2020

 

Celem Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi na
obszarze Miasta Gliwice poprzez usprawnienie przepływu w sieci kanalizacyjnej
deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód a także przeciwdziałanie
i ograniczenie występowania oraz zasięgu powodzi miejskich i podtopień oraz
związanych z nimi możliwych strat materialnych i niematerialnych.
Projekt przyczyni się do utworzenia spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawy możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia
polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze Miasta Gliwice.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci) liczba odsłon strony: 803 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP