Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2018 rok 

wydruk do pliku pdf

Numer kontroli: DYR.1710.1.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrola w siedzibie NFOŚiGW (analiza dokumentacji).
Kontrola doraźna ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło- ul. Krokusów wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego oraz budową wylotu do rowu RM".
Informacja pokontrolna

Numer kontroli: DYR.1710.2.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli
Temat kontroli: Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. Numer kontroli P/18/091.
Wystąpienie pokontrolne P/18/091 z 10-04-2018 r.
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.


Numer kontroli: DYR.1710.3.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt id 0228/15. Nazwa postępowania: naklejki samoprzylepne na sprzęt.
Informacja pokontrolna

Numer kontroli: DYR.1710.4.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z 20-04-2018 r.
Odpowiedź z 23-05-2018 r. na uwagi zawarte w protokole
Zawiadomienie z 7-05-2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
Decyzja Nr 39/2018/MZ z 29-06-2018 r.
Decyzja Nr 40/2018/MZ z 29-06-2018 r.
Decyzja Nr 41/2018/MZ z 29-06-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.5.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00.
Informacja pokontrolna

Numer kontroli: DYR.1710.7.2018
Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach"
Informacja pokontrolna

Numer kontroli: DYR.1710.8.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Projekt nr 0407/16.
Ostateczna informacja pokontrolna

Numer kontroli: DYR.1710.9.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
Kontrola gospodarowania wodami w zakresie odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych. Okres objęty kontrolą od 1-01-2018 r. do 30-09-2019 r.
Protokół kontroli Nr K1.103/2018RS

Protokół kontroli Nr K2.103/2018RS

Protokół kontroli Nr K3.103/2018RS

Numer kontroli: DYR.1710.10.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Kontrola (planowa) działalności Prezydenta Miasta Gliwice jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw - Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Okres objęty kontrolą: 1-01-2017 r. - 31-12-2017 r.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: DYR.1710.11.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w trakcie realizacji projektów: Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach oraz Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II
Informacja pokontrolna z 5-06-2018 r. dot. rozbudowy systemu detekcji
Informacja pokontrolna z 5-06-2018 r. dot. budowy przedszkola

Numer kontroli: DYR.1710.12.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Kontrola problemowa w zakresie wydatków na kulturę fizyczną i sport, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.
Protokół z 4-07-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.13.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,  nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00 - dot. projektu nr 0230/15.
Informacja pokontrolna z 18-06-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.14.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy.
W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Podstawa prawna art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.2018.1330).
Protokół kontroli
Wystąpienie
Odpowiedź na wystąpienie

Numer kontroli: DYR.1710.15.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola projektu POIS.02.01.00-00-0019/16 pn. "Poprawa systemu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami".
Informacja pokontrolna z 25-07-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.16.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT
Kontrola doraźna dokumentacji przetargowej na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.:" Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta"
Wynik kontroli z 7-11-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.17.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z 14-08-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.18.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola wykorzystania środków udzielonych przez WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Daszyńskiego 424 w Gliwicach"
Protokół

Numer kontroli: DYR.1710.19.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Katowicach
Audyt projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, nr umowy UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Protokół oględzin z 22-10-2018 r.
Protokół z 26-10-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.20.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Kontroli
Kontrola prawidłowości wydatkowania otrzymanej w 2017 r. przez gminę dotacji na zadania związane z wprowadzaniem wniosków (przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie) do centralnej ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej
Wystąpienie pokontrolne z 12-10-2018 r. nr KOXII.431.42.2018

Numer kontroli: DYR.1710.21.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15-00
Informacja pokontrolna z 5-09-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.22.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji)
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Projekt nr 0407/16
Informacja pokontrolna z 7-09-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.23.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola planowa projektów pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Jasnej (nr 04DA/17) oraz pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa (nr 04DB/17), współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020.
Informacja pokontrolna z 30-10-2018 r. do projektu nr 04DA/17

Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 21 lutego 2019 r. do projektu nr 04DB/17 strony 1-10

Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 21 lutego 2019 r. do projektu nr 04DB/17 strony 11-22

Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 21 lutego 2019 r. do projektu nr 04DB/17 strony 23-29

Numer kontroli: DYR.1710.24.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych
Kontrola uprzednia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".
Informacja o wyniku kontroli uprzedniej

Numer kontroli: DYR.1710.25.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola realizacji zadania "Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach".
Protokół nr 174/2018 z 12-10-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.26.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15.
Informacja pokontrolna z 16-11-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.27.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.02.01.00-24-0230/15-00. Projekt nr 0230/15
Informacja pokontrolna z 21-11-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.28.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrola w siedzibie NFOŚiGW (analiza dokumentacji).
Kontrola ex_post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0203/16.
Informacja pokontrolna z dnia 12.12.2018 r.

Numer kontroli: DYR.1710.29.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kontrola w siedzibie NFOŚiGW (analiza dokumentacji).
Kontrola ex_post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wynagrodzenie za opracowanie planów i projektów", realizowanego w ramach projektu "Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach", realizowanego w ramach Projektu POIS.02.05.00-00-0203/17.
Pismo kończące kontrolę

Numer kontroli: DYR.1710.30.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2015 rok

Sprawozdanie z audytu z dnia 6 maja 2019 r.

Odpowiedź na sprawozdanie z audytu.
 

_______________________________________________________________________

Numer kontroli: DYR.1711.1.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, nr umowy UDA-RPSL.12.02.01-24-044H/16-00, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Informacja pokontrolna z 8-02-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1711.2.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach
Informacja pokontrolna z 16-07-2018 r.

Numer kontroli: DYR.1711.3.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrola w zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, Baza Szefa OC Arcus 2005.
Wystąpienie pokontrolne z 10-10-2018 r.
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Numer kontroli: DYR.1711.4.2018
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.02.01-24-03C3/17 - Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.
W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych.
Informacja pokontrolna nr 107/K/KN1/18

Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych liczba odsłon strony: 1 478 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP