Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach 

wydruk do pliku pdf

FE IS

 

   
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Numer i nazwa działania Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Źródło dofinansowania Fundusz Spójności
Budżet całkowity projektu 7.967.804,91 PLN
Kwota wsparcia 1.301.556,46 PLN
Okres realizacji 10.05.2016 do 31.12.2018

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni istniejącego Parku Chrobrego w Gliwicach

 

Zagospodarowanie to obejmuje m.in.:

1. Odnowienie przestrzeni biologicznie czynnej poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń
Projekt zieleni zakłada: adaptację istniejącej szaty roślinnej, uzupełnienie ubytków wynikających z naturalnego starzenia drzewostanu i przywrócenie oryginalnego układu kompozycyjnego, wprowadzenie roślin będących pokarmem dla zwierząt oraz wabiących zwierzęta np. zapachem, co wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności terenu, wzbogacenie warstwy runa poprzez nasadzenia połaci roślin cienioznośnych i zadarniających. W wyniku odnowienia przestrzeni biologicznie czynnej parku powstaną bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, zachowane zostanie ukształtowanie naturalne terenu, zbliżone do dzikiego, podniesiona zostanie różnorodność biologiczna terenu.

 

2. Modernizację wraz z budową infrastruktury dla udostępniania zieleni
Elementy małej architektury wraz z elementami wyposażenia nadającego nową atrakcyjną funkcję sportowo – rekreacyjną przestrzeni parkowej obejmą: place zabaw, siłownię, zjeżdżalnię terenową, ścieżkę zdrowia, bulodrom i disckgolf, ławki parkowe, kosze na śmieci, leżaki, zestawy piknikowe, jak też modernizację ciągów komunikacyjnych i prace terenowe w tym niezbędne prace rozbiórkowe.

 

3. Wykonanie oświetlenia Parku Chrobrego
W ramach projektu zaplanowano montaż oświetlenia przestrzeni parkowej. Łącznie w projekcie zostanie zamontowanych 100 nowych słupów oświetleniowych oraz 100 szt. opraw typu LED.
Projekt przyczyni się do poprawy możliwości uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji i zmniejszy tym samym spływ powierzchniowy wody. W projekcie zagospodarowania terenu parku zastosowano nawierzchnie umożliwiające przesiąkanie wody - nawierzchnie mineralne. W przypadku intensywnych opadów deszczu nie zostanie ograniczona powierzchnia gruntu "zdolnego" do wchłaniania wody opadowej. Ponadto poprzez zastosowanie dużej ilości nasadzeń (głównie bylin, roślin cebulowych a także krzewów i drzew) zwiększona zostanie masa zielona parku, a tym samym powstanie większe zapotrzebowanie na wodę opadową - zwiększony proces wchłaniania wody poprzez roślinność przyspieszając jednocześnie obieg wody w przyrodzie.

 

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci)

 

 

 

 

FE IS liczba odsłon strony: 593 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP