Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I 

wydruk do pliku pdf

Twoja społeczność logo EFS

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IX.  Włączenie społeczne
Numer i nazwa działania/poddziałania 9.1.  Aktywna integracja
9.1.1  Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 997 592,07 PLN
Kwota wsparcia 1 897 712,47 PLN
Okres realizacji 2018-09-01 - 2020-12-31

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2020r.
Obejmie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, w szczególności bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, obejmujące przede wszystkim:
 klub osiedlowy;
 współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy i wspieranie ich różnorodnych oddolnych inicjatyw poprzez pakiety animacyjne;
 wydarzenia kulturalne dla mieszkańców dzielnicy o charakterze otwartym;
 giełda wymiany usług sąsiedzkich;
 punkt porad obywatelskich;
 warsztaty aktywizujące dla uczestników, mające na celu podniesienie ich aktywności i wyposażenie w narzędzia niezbędne do podejmowania działań społecznych;
 fakultatywne kluby tematyczne z prelegentami, np. lekarz, prawnik, mechanik, czy wizytami studyjnymi w zależności od zgłaszanych potrzeb mieszkańców;
 warsztaty edukacyjno-aktywizujących dla dzieci na temat aktywności społecznej, samopomocy, wolontariatu;
 rozwój idei wolontariatu również dojrzałego wśród seniorów;
 warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznego;
 streetworking;
 pracę socjalną;
 wsparcie doradcy zawodowego, psychologa czy asystenta rynku pracy. liczba odsłon strony: 527 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP