Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zasady funkcjonowania biura MRK 

wydruk do pliku pdf

Rzecznik w każdej sprawie o charakterze konsumenckim (to wszelkie spory natury prawnej, wynikające z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą) zapewni mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatną poradę prawną i udzieli informacji koniecznej do ochrony ich interesów.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej nieanonimowym mieszkańcom miasta Gliwice.

Nie udziela się na odległość porad prawnych dotyczących zawartych umów.
W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów prosimy o osobisty kontakt z biurem rzecznika.

Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m. in. udzieleniu porady konsumenckiej, na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy, powinien dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  • inne dokumenty dotyczące sprawy.

Do zadań rzecznika konsumentów należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. liczba odsłon strony: 272 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP