Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zasady funcjonowania biura MRK 

wydruk do pliku pdf

Rzecznik w każdej sprawie o charakterze konsumenckim (to wszelkie spory natury prawnej, wynikające z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą) zapewni mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatną poradę prawną i udzieli informacji koniecznej do ochrony ich interesów.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej nieanonimowym mieszkańcom miasta Gliwice.

Nie udziela się na odległość porad prawnych dotyczących zawartych umów.
W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów prosimy o osobisty kontakt z biurem rzecznika.

Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m. in. udzieleniu porady prawnej, na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy lub prowadzeniu mediacji, powinien dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  • dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  • dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  • inne dokumenty dotyczące sprawy.

Rzecznik może:

  • podjąć się przeprowadzenia mediacji pomiędzy stronami sporu
  • wystąpić z wnioskiem do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego za zgodą konsumenta i w jego imieniu
  • wystąpić do sądu z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcy dopuszczającemu się czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań

Rzecznik współpracuje z  właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta w zakresie:

  • podejmowania wspólnych działań związanych z edukacją konsumentów
  • wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
  • prowadzenia mediacji i ewentualnego doprowadzania zaistniałych sporów do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki.


 liczba odsłon strony: 116 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP