Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Kontrole zewnętrzne - 2019 rok 

wydruk do pliku pdf

Numer kontroli: DYR.1710.1.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Informacja pokontrolna z 17-01-2019 r.

Numer kontroli: DYR.1710.2.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji).
Kontrola projektu pn.: Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu CKZiU nr 1 w Gliwicach.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.1.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT.
Weryfikacja przez CUPT naruszenia stwierdzonego przez UZP w wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta".
Wynik weryfikacji z dnia 17.05.2019 r.

Numer kontroli: BPM.1710.2.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.01-24-0822/17 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.
Informacja pokontrolna z 4 kwietnia 2019 r.

Numer kontroli: BPM.1710.3.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Kontrola prawidłowości postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz ochrona danych osobowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.04.2019 r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 9.05.2019 r.

Numer kontroli: BPM.1710.4.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.5.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kontrola ex-post aneksu do umowy PU.631.1.2016.15 na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej - etap IV"
Informacja pokontrolna

Numer kontroli: BPM.1710.6.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Kontrola prawidłowości działania w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.7.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola prawidłowości realizacji projektu RPSL.09.01.01-24-0043/18 "Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I. w okresie od 01.09.2018 r. do 28.02.2019 r.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.8.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki
Kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej, tj. utrzymanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, realizacja zadań szkoleniowych oraz aktualizacja planu obrony cywilnej w latach 2017 - 2018.
Informacja pokontrolna z dnia 18.06.2019 r.

Numer kontroli: BPM.1710.9.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Obrony Narodowej
Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i w Szpitalu Miejskim nr 4
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.10.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola ex-post postępowania na Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" w ramach projektu nr POIS.04.02.00-00-0015/16
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.11.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola projektu "Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Informacja pokontrolna z dnia 23.05.2019 r.

Numer kontroli: BPM.1710.12.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-0225/18.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.13.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola projektu pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach (roboty budowlane i instalacyjne)".
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.14.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.15.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola projektu pn. Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach.
Postępowanie kontrolne w toku

Numer kontroli: BPM.1710.16.2019
Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kontrola dokumentów postępowania o zamówienie publiczne.
Postępowanie kontrolne w toku
  liczba odsłon strony: 523 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP