Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Mechanika najwyższych lotów 

wydruk do pliku pdf

logo EFS

Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania/poddziałania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 1 183 202,40 PLN
Kwota wsparcia 1 124 042,28 PLN
Okres realizacji 2019-01-01 - 2020-12-31

Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 50 uczniów (w tym 2 dziewcząt) oraz 10 nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych
im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie pracowni i udostępnienie podczas praktyk zaawansowanych rozwiązań technologicznych, co będzie skutkowało dostosowaniem oferty edukacyjnej placówki do potrzeb rynku pracy oraz zwiększeniem atrakcyjności kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycieli zatrudnionych w ZSS.

 

GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów w ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz spotkań grupowych z doradcą zawodowym,
- studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów:
• dla zawodów technik mechanik lotniczy i technik pojazdów samochodowych (3 grupy po ok.10 uczniów),
• dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik (2 grupy po ok.10 uczniów)
- praktyki/ staże zawodowe dla uczniów:
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanik lotniczy,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik motocyklowy,
• mechanik pojazdów samochodowych
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
- wyposażenie pracowni. liczba odsłon strony: 133 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP