Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sesje RM 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

par  Dostępność do posiedzeń oraz rejestracja i publikacja dźwięku i obrazu przebiegu sesji oraz ochrona danych osób uczestniczących w sesji1
 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 11b, przesądza, że działalność organów gminy jest jawna, a sposób realizacji tej zasady wynika ze statutów.

W celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Miasta Gliwice są rejestrowane i transmitowane w Internecie2. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

  • zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną3 i jest powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
  • osoba, która chce obserwować sesje w budynku Ratuszu, a jednocześnie chronić swój wizerunek, może śledzić obrady w przygotowanym dla tych potrzeb holu sali sesyjnej, gdzie przebieg obrad jest transmitowany na monitorach,
  • każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenie jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu,
  • każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice; w sprawach ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych,
  • zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd są dostępne w module Bezpieczeństwo danych osobowych.


1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1).

2 Uchwała nr XLIII/922/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 4722), §33 ust. 7 załącznika nr 2 do Statutu.

3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), art. 18 i 19.


  liczba odsłon strony: 85 865 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP