Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego


Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/


1. Co powinienem wiedzieć?


Osoby planujące zawrzeć związek małżeński tzw. ślub konkordatowy winny wystąpić o wydanie następującego dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podstawą wydania w/w zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku jakichkolwiek przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego – ważne 6 miesięcy.

Wniosek  o wydanie  takiego zaświadczenia składają  osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński (nupturienci) w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. Opłatę skarbową wnosi się wraz z wnioskiem. Wpłaty należy dokonać na konto tego urzędu w którym  będzie  sporządzony  akt małżeństwa (miejsca zwarcia małżeństwa).

1. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)  może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

2. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem przeczytaj opis usługi -> Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
 


2. Kto może załatwić sprawę?


- Kobieta: ukończone 18 lat /w przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła 16 lat/,

- Mężczyzna ukończone 18 lat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składają osoby zainteresowane – osobiście w dowolnym USC.

Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa  zapewnienia stron, czyli zapewnienia podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tut. USC, do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego


 2. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).


 3. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.


 4. Gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem - patrz usługa -> zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem (wymagane są te same dokumenty).


 5. Dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego usc (miejsca zawarcia małżeństwa).


 6. Wzór pełnomocnictwa


 7. (do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne.
  Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym usc w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


- Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

W przypadku  jeżeli  małżeństwo jest zawierane poza Gliwicami – należy wnieść opłatę na konto urzędu gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa.

W przypadku jeżeli ślub jest zawierany na terenie Gliwic:
Wpłat dokonywać można w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
 


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Wypełnić  wniosek o wydanie  zaświadczenia  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Krok 2

Przygotować wymagane dokumenty.Krok 3

Zgłosić się do USC.Krok 4

Wnieść opłatę skarbową.Krok 5

Złożyć dokumenty na stanowisku – Rejestracji Małżeństw.Krok 6

Złożyć pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w usc.  Krok 7

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które strony składają w urzędzie parafialnym.Krok 8

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik usc właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, na podstawie zaświadczenia przekazanego prze duchownego w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa. Niezachowanie tego terminu powoduje, że akt małżeństwa nie zostanie sporządzony w usc.
 Krok 9

Odbiór 1 odpisu aktu małżeństwa w USC.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21)

Tel. 32-238-54-54 lub  32-239-12-88. 
Fax: 32-239-13-48
usc@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób  zainteresowanych. Złożeniu zapewnień o nieistnieniu okoliczności do zawarcia małżeństwa i wyborze nazwisk noszonych po wstąpieniu w związek małżeński.

Nie mogący przybyć do właściwego USC mogą złożyć zapewnienia w innym USC w kraju a przebywający za granicą w polskim konsulacie.

Natomiast do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne.
Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym usc w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.2064)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225)


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Numer karty: USC.14.9/U


 liczba odsłon strony: 22 747 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP