Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji


Wysokość opłat za druki prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne


Zgodne z:
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U z 2018 r., poz. 1392),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).

 
Wysokość opłat za druki wynosi:

 • Opłata za wydanie prawa jazdy
  - wynosi 100 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
Nazwa karty usług dopisek
Podwyższenie kategorii prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Utrata, kradzież lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOKWAL”
Wydanie pierwszego prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWY_ZAG”
Wymiana prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWY_S”
Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWY_UE”
Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK”
Zmiana ważności prawa jazdy z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOUK_P”

 

 • Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  - wynosi 35 zł

 • Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
  - wynosi 30 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)

Nazwa karty usług dopisek
Przedłużenie ważności pozwolenia tramwajowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT_P”
Utrata, kradzież lub zniszczenie pozwolenia tramwajowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”
Wydanie pierwszego pozwolenia tramwajowego z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”
Zmiana adresu lub danych osobowych w pozwoleniu tramwajowym z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPT”

 • Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
  - wynosi 50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej  - pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978))
Nazwa karty usług dopisek
Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne • z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_R”( pojazd uprzywilejowany)

• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  KOMOWN_R (pojazd przewożący wartości pieniężne)

(opłata ewidencyjna pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r.
zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978))
Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne wydanie zezwolenia
• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_W  „(pojazd uprzywilejowany)
• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWN_W „ (pojazd przewożący wartości pieniężne)

przedłużenie zezwolenia
• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOPU_ P” (pojazd uprzywilejowany)
• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWN_P „ (pojazd przewożący wartości pieniężne)

(opłata ewidencyjna pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r.
zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978))
Wymiana zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 i 1448) z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej „KOMOPU_W  „(pojazd uprzywilejowany)

• z dopiskiem  przy opłacie ewidencyjnej  „KOMOWN_W  „(pojazd przewożący wartości pieniężne)

(opłata ewidencyjna pobierana będzie od 4 czerwca 2018 r.
zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978))

 • Opłata za wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy
  - wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOZZ )
   
 • Opłata za wydanie decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia
  - wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOPUK )
Wpłat z tytułu wydania prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem i zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
rachunek w ING BSK S.A.
nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Z właściwym dopiskiem w zakresie opłaty ewidencyjnej.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Wpłat z tytułu wydania prawa jazdy i pozwolenia dokonywać można w kasach tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.
 
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
rachunek w ING BSK S.A.
nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


Numer karty: KM.8.10/DP


 liczba odsłon strony: 5 429 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP