Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Spis telefonów oraz połączeń skype Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

wydruk do pliku pdf

Kierownictwo Miasta

Prezydent Miasta: Zygmunt Frankiewicz

tel. 32-239-11-82 wewn. 182

e-mail: pm@um.gliwice.pl

I Zastępca Prezydenta Miasta: Adam Neumann

tel. 32-239-11-40 wewn. 140

e-mail: zp1@um.gliwice.pl

II Zastępca Prezydenta Miasta: Mariusz Śpiewok

tel. 32-231-78-22 wewn. 361

e-mail: zp2@um.gliwice.pl

III Zastępca Prezydenta Miasta: Krystian Tomala

tel. 32-239-12-75  wewn. 275

e-mail: zp3@um.gliwice.pl

Sekretarz Miasta: Andrzej Karasiński

tel. 32-238-54-05 wewn. 505

e-mail: se@um.gliwice.pl

Skarbnik Miasta: Ryszard Reszke

tel. 32-238-54-11 wewn. 511

e-mail: sk@um.gliwice.pl

p.o.Dyrektor Urzędu Miejskiego: Stella Górny

tel. 32-238-54-07 wewn. 507

e-mail: s_dyr@um.gliwice.pl

Rzecznik Prasowy: Marek Jarzębowski

tel. 32-239-12-89 wew. 289

e-mail: rzecznik@um.gliwice.pl    


Stanowiska w Biurze Obsługi Interesantów

 

Centrala telefoniczna Urzędu: tel. 32-231-30-41

 

Informacja merytoryczna i wydawanie dokumentów z wydziałów:

 • Geodezji i Kartografii: tel. 32-239-12-36
 • Podatków i Opłat tel. 32-238-54-88
 • Gospodarki nieruchomościami: tel. 32-239-11-05
 • Architektury i Budownictwa oraz Planowania Przestrzennego tel. 32-239-13-01, skype
 • Ochrona Środowiska: tel. 32-239-12-36 
 • Informacja ogólna   tel. 32-239-11-65   tel. 32-239-12-54  
 • Konsultant ds. osób niepełnosprawnych   tel. 32-238-54-37   tel. 32-239-11-09

Korespondencja:

 • ekspedycja: tel. 32-239-11-34
 • przyjmowanie: tel. 32-239-12-44
 • biuro podawcze w budynku przy ul. Jasnej 31 A: tel. 32-338-64-01 

Rejestracja pojazdów:

 • skype
 • stanowisko 1, 2 tel. 32-238-54-92
 • stanowisko 3 tel. 32-238-56-90
 • stanowisko 4 tel. 32-239-11-79
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-238-54-03
 • stanowisko 7 tel. 32-239-13-29
 • stanowisko 8 tel. 32-239-12-10
 • stanowisko 9, 10 tel. 32-238-54-96
 • stanowisko 11, 12 tel. 32-238-54-85

Rejestracja pojazdów (filia, ul. Jasna 31A):

 • stanowisko 1, 2 tel. 32-338-64-57
 • stanowisko 3, 4 tel. 32-338-64-58
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-338-64-59

Prawa jazdy:  

 • odbiór nowego dokumentu prawa jazdy -  32-239-11-80; 32-239-12-56 parter

 • profil kandydata na kierowcę 32-238-56-52 pok. 318 III piętro
 • realizacja wniosków  po egzaminie 32-239-11-96 pok. 318 III piętro
 • postępowania administracyjne 32-238-54-70/239-11-81/ pok. 315 III piętro
 • postępowania administracyjne 32-238-56-70/ 238-56-71  pok. 314 III piętro
 • skype

Sprawy meldunkowe:

 • stanowisko 1 tel. 32-239-12-03
 • stanowisko 2, 3 tel. 32-239-12-25  

Dowody osobiste:

 • skype
 • stanowisko 1 tel. 32-239-13-45
 • stanowisko 2,3 tel. 32-239-13-44
 • stanowisko 4 tel. 32-239-13-40
 • stanowisko 5, 6 tel. 32-239-12-46

Działalność gospodarcza

 • 32-238-56-76, 32-239-11-84

 

Realizacja zadań szczególnych

 • Inspektor Ochrony Danych

           Piotr Sojka

         tel. 32-234-09-55
 • Geodeta Miasta 

          Sebastian Ptak

        tel. 32-238-54-48
 • Miejski Konserwator Zabytków

           Ewa Pokorska-Ożóg

         tel. 32 - 238-55-01
 • Miejski Rzecznik Konsumentów

          Anna Nidzińska

        tel. 32-239-11-70
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • Koordynator ds. systemu zarządzania  bezpieczeństwem informacji  ISO/IEC 27001

          Małgorzata Turejko

        tel. 32-23-91-167

 

Wydziały   Urzędu Miejskiego w Gliwicach
 • Biuro Obsługi Interesantów
tel. 32-239-11-65
faks: 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl
 • Biuro Rozwoju Miasta
tel. 32-338-65-50,
e-mail: brm@um.gliwice.pl    
 • Biuro Prezydenta Miasta
tel. 32-238-56-94,
faks: 32-231-27-25
e-mail: bpm@um.gliwice.pl
 • Biuro Rady Miasta

tel. 32-238-54-27,
faks: 32-231-27-25
e-mail: br@um.gliwice.pl

 • Biuro Zarządzania Płynnością Finansową
tel. 32-239-13-20
faks: 32-238-54-79
e-mail: bzp@um.gliwice.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32-238-54-54,
faks: 32-239-13-48
e-mail: usc@um.gliwice.pl
 • Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32-238-54-64
faks: 32-238-55-21
e-mail: ab@um.gliwice.pl
 • Wydział Audytu Wewnętrznego

tel. 32-233-92-63
faks: 32-233-92-63
e-mail: aud@um.gliwice.pl

 • Wydział Budżetu i Analiz
tel. 32-238-54-55
fax: 32-238-54-55
e-mail: ba@um.gliwice.pl
 • Wydział Edukacji
tel. 32-338-64-62
faks: 32-338-64-63
e-mail: ed@um.gliwice.pl
 • Wydział Geodezji i Kartografii
tel. 32-238-54-48,
faks: 32-239-12-23
e-mail: ge@um.gliwice.pl
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32-338-64-05
faks: 32-338-64-07
e-mail: gn@um.gliwice.pl
 • Wydział Informatyki
tel. 32-23-91-208
e-mail: in@um.gliwice.pl
 • Wydział Inwestycji i Remontów
tel. 32-238-54-42,
faks: 32-231-40-58
e-mail: ir@um.gliwice.pl
 • Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
tel. 32-238-54-38,
faks: 32-238-54-39
e-mail: kd@um.gliwice.pl, szkolenia@um.gliwice.pl
 • Wydział Komunikacji
tel. 32-238-54-15,
faks. 32-238-54-16
e-mail: km@um.gliwice.pl
 • Wydział Księgowości
tel. 32-239-11-77,
faks. 32-239-11-73
e-mail: ks@um.gliwice.pl   
 • Wydział Kultury i Promocji Miasta
tel. 32-238-54-09,
faks. 32-231-99-01
e-mail: kp@um.gliwice.pl
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego
tel. 32-270-55-72
faks: 32-270-55-79
e-mail: na@um.gliwice.pl
 • Wydział Organizacyjny
tel. 32-238-54-66,
faks. 32-238-54-67
e-mail: or@um.gliwice.pl
 • Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 32-338-65-02
faks: 32-338-65-03
e-mail: pp@um.gliwice.pl
 • Wydział Podatków i Opłat
tel. 32-239-12-99,
tel./faks: 32-238-54-19
e-mail: po@um.gliwice.pl
 • Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
tel. 32-238-54-21,
faks: 32-238-54-21
e-mail: pu@um.gliwice.pl
 • Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32-238-54-34,
faks: 32-238-55-13
e-mail: so@um.gliwice.pl
 • Wydział Środowiska
tel. 32-238-54-45
faks: 32-239-11-99
e-mail: sr@um.gliwice.pl
 • Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32-238-55-30
faks: 32-238-55-27
e-mail: za@um.gliwice.pl
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 32-238-54-31,
faks: 32-239-12-31
e-mail: zd@um.gliwice.pl
 


 liczba odsłon strony: 383 839 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP