Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup sprzętu i oprogramowania 0 1
2. Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach - dostawa artkułów gospodarstwa domowego. 0 1
3. Serwis i asysta techniczna MSIP w okresie od 04-2012 do 04-2014 0 1
4. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta - wykonanie przebudowy kanalizacji kablowej, linii kablowych i studzienek teletechnicznych, kolidujących z realizowaną w ramach zadania konstrukcją ulic Grodowa, Plebańska i Bankowa. 0 1
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych na okres od czerwca 2012 do końca maja 2013 0 1
6. Konserwacja i serwis systemu KSAT2000 0 1
7. PARKOWE LATO - cykl koncertów w Parku Chopina 0 1
8. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta Gliwice - badania archeologiczne. 0 1
9. Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 36 miesięcy (2012_2015) 0 1
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 w Gliwicach-termomodernizacja i modernizacja budynku-wymiana pokrycia dachowego. 0 1