Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Obsługa Geodezyjna Wydziałów Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami na lata 2012-2013. 0 1
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 w Gliwicach-termomodernizacja i modernizacja budynku-instalacja c.o. budowa nowej kotłowni olejowej. 0 1
3. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach-wykonanie robót dodatkowych koniecznych do realizacji wynikajacych z kolizji istniejącej infrastruktury teletechnicznej z konstrukcją drogi. 0 1
4. Zastępstwo procesowe w sprawach Wydziału BPR, GN i KD oraz obsługa prawna wydziału GN 0 1
5. Przebudowa kanalizacji wód opadowych wraz z przepompownią i zasilaniem elektrycznym w ul. Astrów w Gliwicach 0 1
6. Przebudowa schodów terenowych wraz z przebudową sieci gazowej przy ul. Kozielskiej w Gliwicach 0 1
7. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach- wykonanie ratowniczych badań archeologicznych. 0 1
8. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron i mieszaną na lata 2012_2013 0 1
9. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach - wykonanie robót dodatkowych koniecznych do realizacji, wynikających z kolizji istniejącej infrastruktury teletechnicznej z konstrukcją drogi. 0 1
10. Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów na terenie miasta 0 2