Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 

wydruk do pliku pdf

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09.


W ramach zadań zleconych Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Gliwicach udziela wsparcia z zakresu umiejętności samodzielnego poruszania się osób niewidomych.

 


 
 

PRZEPISY O KARCIE PARKINGOWEJ wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 1446) obowiązują od 1 lipca 2014r.

1. W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z  kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.
2. ORGANEM WYDAJĄCYM kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać WYŁĄCZNIE osoby:
  •   ze ZNACZNYM stopniem niepełnosprawności,
  •   z UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności.
UWAGA! Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:
  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • 10-N (choroba neurologiczna),   
spełniające przesłanki określone art. 8 ust 3a 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), czego wyrazem jest pozytywne określenie wskazania w pkt. 9 w posiadanym ORZECZENIU O STOPNIU NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI.

Skład orzekający oceniając spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), tzn. czy osoba posiada obniżoną sprawność ruchową, bierze pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu - zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
4. Dla osób do 16 roku życia., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się (pozytywnie określone wskazanie w pkt 9).
5. Osoba spełniająca powyższe warunki otrzyma imienną kartę parkingową.
6. Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności posiadanego orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.
7. Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki.
8. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

1. Programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych


2. Raporty i informacje z realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

3. Poradnik dla osób niepełnosprawnych

 


  liczba odsłon strony: 37 464 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP