Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Pomoc społeczna 

wydruk do pliku pdf

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9, telefon (032) 335-96-00, (032) 335-96-27, fax (032) 230-80-27  http://opsgliwice.pl/

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Gliwice, ul. Sikorskiego 134, telefon (032) 335 41 37
http://cpz.bip.gliwice.eu/

Kontrole Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczące zadań z pomocy społecznej i pieczy zastępczej


Domy Pomocy Społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej „OPOKA” (ul. Pszczyńska 100); (032) 232 21 91; (032) 232 33 50 http://opoka.gliwice.pl/

2. Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10); (0-32) 232-19-60, (0-32) 232-26-46 http://www.dps.gliwice.pl/

Kontrole Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Domach Pomocy Społecznej


Inne placówki:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowacza Dom Dziecka nr 1 (ul. Toszecka 25); tel. 32/2314622

http://dd1.bip.gliwice.eu/

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowacza Dom Dziecka nr 2 (ul. Dworcowa 43/2); tel. 32/231-56-57

http://dd2.bip.gliwice.eu/

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowacza Dom Dziecka nr 3 (ul. Kopernika 109); tel. 32/231-42-10

http://dd3.bip.gliwice.eu/

4. Powiatowy Urząd Pracy (Plac Inwalidów Wojennych); 32/231-18-41
http://www.pup.gliwice.pl/   


  1. Wykaz świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy szkołach podstawowych w roku 2019
  2. Wykaz placówek wsparcia dziennego działających w Gliwicach w roku 2019

POMOC OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE


POMOC OSOBOM BEZDOMNYM


POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM


  liczba odsłon strony: 39 892 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP