Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Ogłoszenia z zakresu planowania przestrzennego / Ogłoszenie Prezydenta Miasta o uchwaleniu i terminie wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona – etap I

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o uchwaleniu i terminie wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona – etap I

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta w dniu 21 marca 2024 r. został uchwalony

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona – etap I uchwałą nr LV/1162/2024

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w dniu 29 marca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2561 i wejdzie w życie w dniu 29 kwietnia 2024 r.

Z uchwałą można się zapoznać na stronie internetowej:

  • Urzędu Miejskiego pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/uchwaly/13993

  • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

https://dzienniki.slask.eu/legalact/2024/2561/

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (Urząd Miejski\Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 217.

 

                                                                                                                    Z upoważnienia Prezydenta Miasta
                                                                                                                             Iwona Pylypenko-Wilk
                                                                                                                               Naczelnik Wydziału
                                                                                                                         Planowania Przestrzennego
                                                                                                                             (podpisano elektronicznie)

 

 


Data rozpoczęcia publikacji: 18-04-2024
Data zakończenia publikacji: 20-05-2024

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDaniel Borusiński
Data wytworzenia informacji2024-04-16 14:20:35
Informację wprowadził do BIPDaniel Borusiński
Data udostępnienia informacji w BIP2024-04-18
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuDaniel Borusiński16-04-2024 14:20:35