Strona Główna / Otwarte konkursy
Otwarte konkursy
formularz wyszukiwania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5778/18 z dnia 08 lutego 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 6) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2018 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 6366/18 z dnia 08 czerwca 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 5)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5806/18 z dnia 15 lutego 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Łabędy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5533/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska Polskiego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5534/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pubiicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5363/17 z dnia 16.11.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 1)

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5362/17 z dnia 16.11.2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr PM - 2506/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. „Edukacja finansowa”, w ramach r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 7)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 6)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 5)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 4)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szan...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 3)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 2)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eur...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 1)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja społeczna”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eu...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r. (II edycja)

Nabór wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich dyscyplinach indywidualnych w 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5359/2017 z 16 listopada 2017 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2018 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5360/2017 z 16 listopada 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r.

Dodatkowy nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach indywidualnych od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5597/2018 z 4 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach zespołowych w II półroczu 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6256/2018 z 16 maja 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7212/2018 z 16 listopada 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w 2019 roku w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7211/2018 z 16 listopada 2018 r.

Dodatkowy nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane od 1 lutego do 30 czerwca 2019 r. w dyscyplinach piłka nożna i hokej na trawie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-181/2018 z 27 grudnia 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-659/2019 z 13 maja 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2271/2020 z 13 maja 2020 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1546/2019 z 18 listopada 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2020 r. w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1548/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju judo o charakterze międzynarodowym w terminie od października do grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2630/2020 z 6 sierpnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2446/2020 z 1 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2543/2020 z 17 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-1847/2020 z 28 stycznia 2020 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju tenisa stołowego o charakterze międzynarodowym, w terminie od 24 lutego do 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1802/2020 z 23 stycznia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1547/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2266/2020 z 13 maja 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie Mistrzostw Europy w ju-jitsu NO GI

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1316/2019 z 10 października 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta gliwice nr PM-347/2019 z 26 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-339/2019 z 21 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu organizację w Gliwicach Mistrzostw Polski Seniorów w tenisie stołowym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-224/2019 z 17 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegających na organizacji zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-205/2019 z 11 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7210/2018 z 16 listopada 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6028/2018 z 3 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach międzynarodowego turnieju judo

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6664/2018 z 31 lipca 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6257/2018 z 16 maja 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach półmaratonu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6065/2018 z 5 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., polegającego na zorganizowaniu Mistrzostw Europy w jujitsu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5695/2018 z 24 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2019 roku - zmiana

Zarządzenie nr PM-44/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr PM-7257/2019.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja) - zmiana

Zarządzenie nr PM-2155/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr PM-2060/2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 15 lutego do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5596/2018 Prezydenta Miasta Gliwice z 4 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2019 roku

Zarządzenie nr PM-7257/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja)

Zarządzenie nr PM-2060/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 marca 2020 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Gliwickie rozgrywki piłkarskie dla dzieci na terenie osiedla Obrońców Pokoju" oraz "Liga piłkarska dla mieszkańców osiedla Stare Gliwice"

Zarządzenie nr PM-5556/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 20 grudnia 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet w dzielnicy Bojków” w 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5491/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku

Zarządzenie nr PM-1568/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja marszów Nordic Walking, biegów oraz gier edukacyjnych” w 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5492/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja zajęć z tenisa stołowego i lig osiedlowych w tenisie stołowym” oraz „Łabędzka miniliga tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie nr PM-5490/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zajęcia fitness i aerobik dla kobiet z osiedla Ligota Zabrska”

Zarządzenie nr PM-5445/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 30 listopada 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Fit Zatorze”

Zarządzenie nr PM-5446/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 30 listopada 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr PM-5358/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 16 listopada 2017 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki – prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr PM–2030/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 2).

Zarządzenie nr PM–1858/20 Prezydenta Miasta Gliwice  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–1581/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM–7218/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–7217/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr PM–744/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Zarządzenie nr PM–336/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lutego 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 1602/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarządzenie nr PM–7213/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 3)

Zarządzenie nr PM-201/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 2493/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2020r.