Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Otwarte konkursy
Otwarte konkursy
formularz wyszukiwania

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-4596/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-4597/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Zarządzenie nr PM-4598/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach - Zmiana terminu składania ofert do 29.09.2021 r.

  Zarządzenie nr PM-4592/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27.08.2021 r. Zarządzenie nr PM-4652/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schr...

Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotyczących promocji i realizacji programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy w terminie do 31.12.2021r.

Zarządzenie nr PM-4586/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadanie z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2021 roku w dyscyplinie priorytetowej sklasyfikowanej w grupie I - futsal mężczyzn

Zarządzenie nr PM-4530/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od września do listopada 2021 roku

Zarządzenie nr PM-4484/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka - edycja II

Zarządzenie nr PM-4428/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarządzenie nr PM-4278/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (nr 2)

Zarządzenie nr PM-4260/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 czerwca 2021 r.  

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. w dyscyplinie piłka ręczna kobiet

Zarządzenie nr PM-4277/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. w dyscyplinie kolarstwo

Zarządzenie nr PM-4276/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo– wychowawcze rodzin

Zarządzenie nr PM-4213/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmac...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia

Zarządzenie nr PM-4214/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych

Zarządzenie nr PM-4212/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terape...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku.

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu na terenie miasta Gliwice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr PM-4115/2021 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu na terenie miasta Gliwice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. p...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku mający na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do października 2021 r.

Zarządzenia nr PM - 4109/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do października 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Zarządzenie nr PM-4110/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-4107/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

Zarządzenie nr PM – 4073/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr PM-4053/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 maja 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2021 roku

Zarządzenie nr PM – 4044/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Zarządzenie nr PM-4034/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 maja 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-4033/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Zarządzenie nr PM-3945/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki – prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie nr PM – 3908/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08 kwietnia 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2021 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 2

Zarządzenie nr PM - 3819/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2021 r. - dyscypliny priorytetowe grupa 1

Zarządzenie nr PM - 3818/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach w 2021 roku ogólnopolskiego turnieju minisiatkówki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3649/221 z 15 lutego 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Zarządzenie nr PM-3644/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2021 roku

Nabór ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Zarządzenie nr PM-3393/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w celu przeciwdziałania COVID-19 - Zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym do schroniska dla osób bezdomnych

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Zarządzenie nr PM-3165/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Zarządzenie nr PM-3164/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilakyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Zarządzenie nr PM-3163/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr PM-3129/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Zarządzenie nr PM-3125/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację na przełomie 2020/2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Zarządzenie nr PM-3089/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na przełomie 2020/2021 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie w budynku przy ul. Noakowskiego w Gliwicach.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3067/2020 z 17 listopada 2020 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2021 r. w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3056/2020 z 16 listopada 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 7), polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę etniczną i jazzową, w terminie od sierpnia do grudnia 2016 roku

Zarządzenie nr PM-2934/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 czerwca 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 6), polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną, w terminie od lipca do grudnia 2016 roku

Zarządzenie nr PM-2924/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 czerwca 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 5) polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę jazzową, klasyczną, etniczną z udziałem znanych artystów i wykonawców polskich i zagranicznych oraz osobistości polskiej muzyki rozrywkowej, w terminie od kwietnia do 31 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr PM-2495/2016 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11 marca 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 4)

Zarządzenie nr PM-2357/2016 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pubiicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 3) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM-1915/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 listopada 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od stycznia 2016 do 30 czerwca 2018 roku (nr 2)

Zarządzenie nr PM-1913/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 listopada 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016 roku (nr 1)

Zarządzenie nr 1914/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 listopada 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 9), polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr PM-4709/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 czerwca 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 8), polegającego na organizacji festiwlu prezentującego muzykę etniczną i jazzową, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr PM-4651/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 7) - Zarządzenie zmieniające

Zarządzenie nr PM-4637/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4580/17 z dnia 29 maja 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 7) polegającego na organizacji ferstiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną, w terminie od lipca do grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr PM-4580/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 6) polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę jazzową, klasyczną, etniczną z udziałem znanych artystów i wykonawców polskich i zagranicznych oraz osobistości polskiej muzyki rozrywkowej, w terminie od kwietnia do 31 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 4173/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01 marca 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pubiicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 5) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM-4098/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 lutego 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 4)

Zarządzenie nr PM-4076/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07 lutego 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 3) mającego na celu stworzenie całorocznej oferty kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Zatorze w okresie od stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie nr PM-3870/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pubiicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM-3794/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01 grudnia 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM-3793/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 01 grudnia 2016 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Zarządzenie nr PM-2977/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 października 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, mającego na celu zorganizowanie wsparcia osób samotnych, ubogich i bezdomnych w okresie świątecznym, w sposób dostosowany do obowiązującego reżimu sanitarnego

Konkurs ofert nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

Zarządzenie nr PM-2949/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Całość zarządzenia dostępna tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5778/18 z dnia 08 lutego 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 6) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2018 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 6366/18 z dnia 08 czerwca 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 5)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5806/18 z dnia 15 lutego 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Łabędy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr 5533/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska Polskiego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5534/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pubiicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5363/17 z dnia 16.11.2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 1)

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5362/17 z dnia 16.11.2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zarządzenie nr PM - 2506/20 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. „Edukacja finansowa”, w ramach r...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Zarządzenie nr PM-1344/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 7)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 6)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Eta...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 5)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Streetworking dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 4)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szan...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 3)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. „Aktywizacja zawodowa dla osiedla Baildona”, w ramach realizacji projektu „Twoja społeczność Twoją szansą...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 2)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eur...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nr 1)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. „Aktywizacja społeczna”, w ramach realizacji projektu „Czas na sukces” współfinansowanego przez Unię Eu...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r. (II edycja)

Nabór wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we wszystkich dyscyplinach indywidualnych w 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5359/2017 z 16 listopada 2017 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2018 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5360/2017 z 16 listopada 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka na przełomie 2020/2021 r.

Dodatkowy nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach indywidualnych od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5597/2018 z 4 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków o dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w dyscyplinach zespołowych w II półroczu 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6256/2018 z 16 maja 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7212/2018 z 16 listopada 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w 2019 roku w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7211/2018 z 16 listopada 2018 r.

Dodatkowy nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane od 1 lutego do 30 czerwca 2019 r. w dyscyplinach piłka nożna i hokej na trawie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-181/2018 z 27 grudnia 2018 r.

Nabór wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2019 roku w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-659/2019 z 13 maja 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w II półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2271/2020 z 13 maja 2020 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w I półroczu 2020 r. w dyscyplinach zespołowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1546/2019 z 18 listopada 2019 r.

Nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu wsparcia rozwoju sportu realizowane w 2020 r. w dyscyplinach indywidualnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1548/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju judo o charakterze międzynarodowym w terminie od października do grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2630/2020 z 6 sierpnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2446/2020 z 1 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach półmaratonu w terminie od sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-2543/2020 z 17 lipca 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-1847/2020 z 28 stycznia 2020 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu zorganizowanie w Gliwicach turnieju tenisa stołowego o charakterze międzynarodowym, w terminie od 24 lutego do 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1802/2020 z 23 stycznia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1547/2019 z 18 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2266/2020 z 13 maja 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu zorganizowanie Mistrzostw Europy w ju-jitsu NO GI

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1316/2019 z 10 października 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta gliwice nr PM-347/2019 z 26 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-339/2019 z 21 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mającego na celu organizację w Gliwicach Mistrzostw Polski Seniorów w tenisie stołowym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-224/2019 z 17 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegających na organizacji zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-205/2019 z 11 stycznia 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7210/2018 z 16 listopada 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6028/2018 z 3 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach międzynarodowego turnieju judo

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6664/2018 z 31 lipca 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6257/2018 z 16 maja 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mającego na celu organizację w Gliwicach półmaratonu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6065/2018 z 5 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., polegającego na zorganizowaniu Mistrzostw Europy w jujitsu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5695/2018 z 24 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2019 roku - zmiana

Zarządzenie nr PM-44/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie nr PM-7257/2019.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja) - zmiana

Zarządzenie nr PM-2155/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr PM-2060/2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 15 lutego do 30 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5596/2018 Prezydenta Miasta Gliwice z 4 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2019 roku

Zarządzenie nr PM-7257/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku (II edycja)

Zarządzenie nr PM-2060/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 marca 2020 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Gliwickie rozgrywki piłkarskie dla dzieci na terenie osiedla Obrońców Pokoju" oraz "Liga piłkarska dla mieszkańców osiedla Stare Gliwice"

Zarządzenie nr PM-5556/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 20 grudnia 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet w dzielnicy Bojków” w 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5491/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie edukacji w 2020 roku

Zarządzenie nr PM-1568/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja marszów Nordic Walking, biegów oraz gier edukacyjnych” w 2018 r.

Zarządzenie nr PM-5492/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja zajęć z tenisa stołowego i lig osiedlowych w tenisie stołowym” oraz „Łabędzka miniliga tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży”

Zarządzenie nr PM-5490/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 grudnia 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zajęcia fitness i aerobik dla kobiet z osiedla Ligota Zabrska”

Zarządzenie nr PM-5445/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 30 listopada 2017 r.  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Fit Zatorze”

Zarządzenie nr PM-5446/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 30 listopada 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr PM-5358/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z 16 listopada 2017 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki – prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr PM–2030/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 2).

Zarządzenie nr PM–1858/20 Prezydenta Miasta Gliwice  z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–1581/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 listopada 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 2) prezentujących nowatorskie projekty artystyczne

Zarządzenie nr PM–7218/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 1)

Zarządzenie nr PM–7217/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2019 roku

Zarządzenie nr PM–744/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 4) prezentujących nowe projekty

Zarządzenie nr PM–336/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 lutego 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 1602/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 listopada 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarządzenie nr PM–7213/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 3)

Zarządzenie nr PM-201/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr PM – 2493/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2020r.