Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXII/444/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uchwała XXII/441/2020
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała XXII/439/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-12
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice

Uchwała XXII/437/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-01
w sprawie: budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Uchwała XXII/435/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-01
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu

Uchwała XXII/434/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-01
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

Uchwała XXI/424/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-11-26
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Uchwała XXI/423/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-11-26
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXI/422/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy

Uchwała XXI/421/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-01-01
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka