Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXX/639/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-28
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXX/635/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-31
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Uchwała XXX/634/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-28
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego

Uchwała XXX/631/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-28
w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gliwicach

Uchwała XXX/628/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-28
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Uchwała XXX/622/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-07
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej

Uchwała XXX/621/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików

Uchwała XXX/619/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-28
w sprawie: - zmieniająca uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXIX/612/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-02
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice.

Uchwała XXIX/602/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-10-02
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice.