Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXII/687/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-07
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała XXXII/685/2021
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-07
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXII/681/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-02-01
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała XXXII/678/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-12-16
w sprawie: zaproszenia do osiedlenia zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej w Republice Kazachstanu

Uchwała XXXII/675/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-07
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała XXXII/674/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-07
w sprawie: - zmieniająca uchwałę nr VII/137/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice od dnia 1 września 2019 roku

XXXII/671/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-23
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

XXXII/670/2021
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-01
w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała XXXII/669/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-01
w sprawie: budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Uchwała XXXI/661/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-12-10
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej