Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XIX/374/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Uchwała XIX/367/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: - zmieniająca uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Uchwała XIX/366/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-10-15
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice

Uchwała XVIII/363/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-09-19
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XVIII/358/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-09-19
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała XVII/350/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-08-21
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała XVII/349/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-08-21
w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Uchwała XVII/348/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-08-21
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała XVII/341/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-08-21
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XVII/339/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2020-08-21
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice.