Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXVIII/590/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Uchwała XXVIII/589/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-09-01
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich

Uchwała XXVIII/588/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Uchwała XXVIII/587/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

Uchwała XXVIII/586/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2021/2022

Uchwała XXVIII/584/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: ustalenia zasad udzielania ulg w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Uchwała XXVIII/578/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny

Uchwała XXVIII/577/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-07
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej

Uchwała XXVIII/576/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-07
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

Uchwała XXVIII/574/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2021-08-06
w sprawie: zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi od ronda ul. Okrężnej, w kierunku terenów przemysłowych po południowej stronie ul. Okrężnej w Gliwicach do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenia jego przebiegu