Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXVII/770/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-07-02
w sprawie: ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego

Uchwała XXXVII/774/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-07-02
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/769/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-07-02
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice - program "Mój deszcz"

Uchwała XXXVI/760/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia
w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała XXXVI/758/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-06-02
w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Uchwała XXXVI/755/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-07-01
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/749/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-06-02
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Uchwała XXXIV/740/2022
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-01-01
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Gliwice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała XXXIV/739/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-05-01
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Uchwała XXXIV/733/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2022-04-02
w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Gliwice programu pn. Gliwicka Karta Mieszkańca