Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLV/931/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/930/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/929/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/928/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/927/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych – ul. Plac Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku

Uchwała XLV/926/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Uchwała XLV/925/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2023 r.

Uchwała XLV/924/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2023 r.

Uchwała XLV/923/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała XLV/922/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym