Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

obrazek paragrafu na czerwono-niebieskim tle z napisem obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy mogą występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przepis ten ustawodawca wprowadził w nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., która ma zastosowanie od kadencji 2018-2023.

Stanowi ona, że w gminie powyżej 20 000 mieszkańców (a do tej kategorii zaliczają się Gliwice) z inicjatywą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców Gliwic, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gliwice, przygotowując projekt uchwały zawierający proponowane przez mieszkańców regulacje.

Ustawodawca postanowił, że poszczególne rady gmin określą szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a także formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę, która wprowadza na gliwicki grunt nowe uprawnienie dla mieszkańców w zakresie inicjatywy uchwałodawczej. Dodać należy, że inicjatywa może dotyczyć wyłącznie właściwości Rady Miasta.

 1. Utworzenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej i poinformowanie Przewodniczącego Rady Miasta o jego zawiązaniu.
 2. Przygotowanie przez komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie leżącej w kompetencjach Rady Miasta, określonych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Promowanie swojej inicjatywy przez komitet.
 4. Zebranie przez komitet pod projektem uchwały podpisów co najmniej 300 mieszkańców Gliwic.
 5. Przedłożenie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta.
 6. Wprowadzenie przez Przewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały na najbliższą sesję Rady odbywającą się po złożeniu projektu.
   


Informacje o działaniach podejmowanych w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

 • 2022 r.
 1. W dniu 24 października 2022 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie w sprawie utworzenia komitetu w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej o nazwie "Polana-Szobiszowice 2022".
  W porządku obrad Rady Miasta w dn. 15 grudnia 2022 r. ujęty został  projekt uchwały złożony przez Komitet.
  Pismem z dnia 12 grudnia 2022 r. Komitet zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta o wycofanie projektu z porządku sesji, na co Rada Miasta wyraziła zgodę w drodze zmiany porządku obrad.
   
 2. W dniu 26 kwietnia 2022 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach o nazwie "Aktywni Rodzice dla Gliwic". W dniu 23 maja 2022 r. komitet złożył projekt uchwały (wraz z autopoprawką z dnia 2 czerwca 2022 r.). Na sesji Rady Miasta w dniu 9 czerwca 2022 r. projekt uchwały został odrzucony.
   
 3. W dniu 3 czerwca 2022 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnośnie terenu w Starych Gliwicach przy ul. Brzechwy o nazwie "Stare Gliwice 2022".
   
 • 2021 r.
 1. 14 października 2021 r. (uzupełnione 29 października 2021 r.) wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Uchwały ws. utworzenia parku naturalistycznego na terenie Wilczych Dołów w Gliwicach "Za zieleń naszą i waszą".
   
 2. 14 października 2021 r. (uzupełnione 29 października 2021 r.) wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Uchwały ws. utworzenia parku w dzielnicy Łabędy "Za zieleń naszą i waszą".
   
 • 2020 r. - brak zawiadomień
 • 2019 r.
 1. 3 września 2019 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej o nazwie „Pełnosprawne Gliwice”. 3 października 2019 r. komitet złożył w Biurze Rady Miasta projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt (druk nr 172/2019) został włączony przez Przewodniczącego Rady Miasta do porządku sesji w dniu 10 października 2019 r. Podczas sesji Rady Miasta w dniu 10 października 2019 r. projekt został skierowany do przepracowania w Komisji Dialogu Społecznego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-04-08 15:58:08
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-04-08 15:58:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuNatalia Czernik12-01-2024 14:27:20
2Zmiana opisu dokumentuNatalia Czernik12-01-2024 14:27:20
3zmiana pliku projektuMarta Stradomska12-12-2023 08:36:33
4Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 12:09:47
5Zmiany w dokumencieNatalia Czernik14-09-2020 11:19:21
6Zmiany w dokumencieNatalia Czernik14-09-2020 11:19:21
7Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu08-04-2020 15:58:08