Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

obrazek paragrafu na czerwono-niebieskim tle z napisem obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy mogą występować z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przepis ten ustawodawca wprowadził w nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., która ma zastosowanie od kadencji 2018-2023.

Stanowi ona, że w gminie powyżej 20 000 mieszkańców (a do tej kategorii zaliczają się Gliwice) z inicjatywą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców Gliwic, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Gliwice, przygotowując projekt uchwały zawierający proponowane przez mieszkańców regulacje.

Ustawodawca postanowił, że poszczególne rady gmin określą szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a także formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę, która wprowadza na gliwicki grunt nowe uprawnienie dla mieszkańców w zakresie inicjatywy uchwałodawczej. Dodać należy, że inicjatywa może dotyczyć wyłącznie właściwości Rady Miasta.

  1. Utworzenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej i poinformowanie Przewodniczącego Rady Miasta o jego zawiązaniu.
  2. Przygotowanie przez komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie leżącej w kompetencjach Rady Miasta, określonych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.
  3. Promowanie swojej inicjatywy przez komitet.
  4. Zebranie przez komitet pod projektem uchwały podpisów co najmniej 300 mieszkańców Gliwic.
  5. Przedłożenie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta.
  6. Wprowadzenie przez Przewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały na najbliższą sesję Rady odbywającą się po złożeniu projektu.
     


Informacje o działaniach podejmowanych w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

  • 2019 r.

3 września 2019 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zawiadomienie o powołaniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej o nazwie „Pełnosprawne Gliwice”. 3 października 2019 r. komitet złożył w Biurze Rady Miasta projekt uchwały w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt (druk nr 172/2019) został włączony przez Przewodniczącego Rady Miasta do porządku sesji w dniu 10 października 2019 r. Podczas sesji Rady Miasta w dniu 10 października 2019 r. projekt został skierowany do przepracowania w Komisji Dialogu Społecznego.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Chodaczek-Sagan
Data wytworzenia informacji2020-04-08 15:58:08
Informację wprowadził do BIPAdministrator Systemu
Data udostępnienia informacji w BIP2020-04-08 15:58:08
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieNatalia Czernik15-10-2020 12:09:47
2Zmiany w dokumencieNatalia Czernik14-09-2020 11:19:21
3Zmiany w dokumencieNatalia Czernik14-09-2020 11:19:21
4Utworzenie dokumentuAdministrator Systemu08-04-2020 15:58:08