Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Prezydent Miasta / Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

Prezydent i pozostali członkowie Kierownictwa Miasta

Adam Neumann - prezydent Miasta przy biurku

Adam Neumann

Prezydent Miasta
tel. 32 230 69 51
email: pm@um.gliwice.pl
Sekretariat Prezydenta – I piętro, pok. 123

Zakres zadań

Prezydent kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej miasta i realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju miasta, zapewnia przygotowanie projektów oraz realizację uchwał Rady Miasta. Kieruje Urzędem Miejskim, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Rzecznika Prasowego, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz pozostałych pracowników Urzędu. Więcej o kompetencjach Prezydenta Miasta w: Statucie Miasta Gliwice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13.00-17.00. Przed wizytą w Urzędzie Miejskim należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z osobą obsługującą sekretariat.

Mariusz Śpiewok - Pierwszy zastępca prezydenta miasta

Mariusz Śpiewok

I Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 231 78 22
email: zp1@um.gliwice.pl
Sekretariat I Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 115

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok nadzoruje realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, gospodarowania wodami, elektromobilności i paliw alternatywnych. Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

  • Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
  • Zarząd Dróg Miejskich.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
 

Aleksandra Wysocka - drugi zastępca prezydenta miasta

Aleksandra Wysocka

II Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 239 11 40
email:
zp2@um.gliwice.pl
Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 117

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa, środowiska oraz geodezji i kartografii. Odpowiada także za współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
Prowadzi nadzór nad realizacją zadań miasta prowadzony przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 

Ewa Weber - trzeci zastępca prezydenta miasta

Ewa Weber

III Zastępca Prezydenta Miasta
tel. 32 239 12 75
email:
zp3@um.gliwice.pl
Sekretariat III Zastępcy Prezydenta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber nadzoruje realizację zadań z zakresu kultury, sportu, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych, nadzoru właścielskiego oraz inicjatyw lokalnych.  Prowadzi nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez następujące miejskie jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz spółki z większościowym udziałem miasta:

· Centrum Ratownictwa Gliwice,

· Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach,

· Teatr Miejski,

              · Centrum Kultury Victoria,

· Miejska Biblioteka Publiczna,

· Muzeum,

· Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,

· Powiatowy Urząd Pracy,

· jednostki ochrony zdrowia,

· jednostki pomocy społecznej,

· szkoły, przedszkola, placówki oświatowe

· Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A.

· Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

· Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

· Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

· Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

· Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

· Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

· Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

· Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

· Śląskie Centrum Logistyki S.A.

· Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

· Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

· Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego


Ryszard reszke - Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke
Skarbnik Miasta

tel. 32 238 54 11
sk@um.gliwice.pl

Sekretariat Skarbnika Miasta – I piętro, pok. 103

Zakres zadań

Do zadań Skarbnika Miasta Ryszarda Reszke należy zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej miasta, w tym nadzór nad realizacją budżetu miasta. Skarbnik Miasta odpowiada także za sprawy związane z udzielaniem przez miasto pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz pobieraniem podatków i opłat lokalnych.

Więcej – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
 


Marta Tartanus-Oryszczak
Sekretarz Miasta

tel. 32 238 54 05
se@um.gliwice.pl

Sekretariat Sekretarza Miasta – I piętro, pok. 105

Zakres zadań

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, nadzoruje sprawy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, koordynuje i nadzoruje obsługę klientów Urzędu i wdrażanie systemów zarządzania.

Prowadzi także nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, spraw obywatelskich, w tym organizacją wyborów i referendów oraz komunikacji i informatyzacji. Odpowiada również za współpracę z Radą Miasta i jednostkami pomocniczymi miasta.

 

Stare kadencje

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSylwia Gacek
Data wytworzenia informacji2020-05-21 12:02:32
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-21 12:02:32
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieSylwia Gacek03-07-2020 06:22:42
2Zmiany w dokumencieSylwia Gacek02-07-2020 14:29:53
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel21-05-2020 12:02:32