Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / Monitoring wizyjny budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza

Monitoring wizyjny budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych 1.

Dane Administratora Danych: Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w budynkach Urzędu i Ratusza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z:

 1. art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 2. art. 222 ustawy kodeks pracy z dnia 27 czerwca 1974 r.
   

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem

 • podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotów świadczących usługi ochrony budynków Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21, ul. Jasnej 31A i Ratusza oraz mienia zlokalizowanego w tych budynkach.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres co najmniej 5 dni, ale nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba której dane dotyczą może korzystać z uprawnienia do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .
Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 obejmuje:

 1. wyznaczone punkty bezpośredniej obsługi klienta na kondygnacji parteru,
 2. strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 3. obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku Urzędu,
 4. obszar wejść do budynku Urzędu,
 5. kabiny dźwigów osobowych.

Obszar monitorowany budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A obejmuje:

 1. strefy ogólne (korytarze i klatki schodowe) wszystkich kondygnacji Urzędu,
 2. obszar bezpośrednio przyległy do budynku, w tym obszary dostaw i załadunku   Urzędu,
 3. obszar wejścia głównego do budynku Urzędu, wejścia od strony parkingu oraz wyjścia ewakuacyjnego,
 4. sala rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji.

Obszar monitorowany budynku Ratusza obejmuje wszystkie sale, hol główny, klatkę schodową oraz pomieszczenie techniczne węzła cieplnego na kondygnacji piwnicy

Obszar monitorowany nie obejmuje:

 1. pomieszczeń biur i gabinetów pracowników,
 2. pomieszczeń socjalnych i sanitariatów.

1. Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDawid Domżoł
Data wytworzenia informacji2020-05-22 07:21:15
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-22 07:21:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualziacja stronyTomasz Bartel26-04-2023 14:09:37
2Aktualizacja stronyTomasz Bartel03-04-2023 09:46:17
3Aktualizacja danych kontaktowych IODTomasz Bartel11-03-2022 13:44:29
4Zmiana odbiorców danych osobowychTomasz Bartel23-02-2022 07:54:32
5Usunięcie informacji o możliwości wystąpienia za pośrednictwem SEKAPTomasz Bartel16-12-2021 10:05:50
6Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel12-11-2021 13:13:10
7Aktualizacja podstawy przetwarzaniaTomasz Bartel12-11-2021 13:13:10
8Zmiany w dokumencieTomasz Bartel06-07-2020 12:29:39
9Utworzenie dokumentuTomasz Bartel22-05-2020 07:21:15