Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXIX/822/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała XXXIX/821/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice.

Uchwała XXXIX/820/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Uchwała XXXIX/819/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała XXXIX/818/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: pomników przyrody.

Uchwała XXXIX/817/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r.

Uchwała XXXIX/816/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, obręb Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.

Uchwała XXXIX/815/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działki nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8, obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.

Uchwała XXXIX/814/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nieruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice.

Uchwała XXXIX/813/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 08-09-2022
w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice".