Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXII/451/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta Gliwice

Uchwała XXII/450/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXII/449/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok

Uchwała XXII/440/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Smolnica przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Smolnica

Uchwała XXII/448/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: stwierdzenia wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach kadencji 2020-2023 w wyborach uzupełniających

Uchwała XXII/447/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 r.

Uchwała XXII/446/2020
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.957.2020 z dnia 25.11.2020 r.

Uchwała XXII/445/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 r.

Uchwała XXII/444/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uchwała XXII/443/2020
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 17-12-2020
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki: nr 7, nr 8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 656, nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, nr 664/2, obręb Bojków Wschód, położone na północ od ul. Siennej w Gliwicach, stanowiące własność miasta Gliwice