Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXVIII/596/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Uchwała XXVIII/595/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta o podjęcie działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu

Uchwała XXVIII/594/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych

Uchwała XXVIII/593/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Uchwała XXVIII/592/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Uchwała XXVIII/591/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska z apelem w sprawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała XXVIII/590/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Uchwała XXVIII/589/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich

Uchwała XXVIII/588/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Gliwice

Uchwała XXVIII/587/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 15-07-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice