Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXII/694/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień

Uchwała XXXII/693/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Uchwała XXXII/692/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Uchwała XXXII/691/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Uchwała XXXII/690/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2022 rok

Uchwała XXXII/689/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwała XXXII/688/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Uchwała XXXII/687/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała XXXII/686/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: przyjęcia Apelu do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych dotyczących składu komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły lub placówki

Uchwała XXXII/685/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 16-12-2021
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice