Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

 

budzet_obywatelski_logo

Trwa głosowanie

Od 23 października do 13 listopada można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wykaz projeków zakwalifikowanych do głosowania - uwzględnia korektę wynikającą z wycofania przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem głosowania projektu nr 068 z Dzielnicy Brzezinka. Głosy na ten wniosek będą uznane za nieoddane i w związku z tym nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
Powyższy wykaz uwzględnia także wynik rozpatrzenia odwołań od negatywnej weryfikacji wniosków.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wynosi 14 555 000 zł.

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach do głosowania. Głosować można w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie papierowej można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego.

Głosowanie w formie elektronicznej
Głos w formie elektronicznej można oddać na elektronicznych formularzach, które są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 w dniu 23 października do godz. 20.00 w dniu 13 listopada 2020 r.
Potwierdzenie oddania głosu nastąpi poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail (zatwierdzenie odrębnie dla każdego z formularzy).
Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

Głosowanie w formie papierowej
Papierowe formularze do głosowania są dostępne:
- do pobrania i wydruku na stronie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 8.00 w dniu 23 października 2020 r.,
- do pobrania od 23 października do 13 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w godzinach jego otwarcia – w wiatrołapie UM przy wejściu od ul. Zwycięstwa 21 oraz w holu filii UM przy ul. Jasnej 31A.

Na wniosek Rad Dzielnic lub innych osób czy organizacji zainteresowanych upowszechnieniem głosowania wśród mieszkańców, papierowe formularze do głosowania mogą zostać udostępnione w większej liczbie – zamówienia należy kierować na adres e-mail boi@um.gliwice.pl ze wskazaniem pożądanej liczby formularzy oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, na który przekazana zostanie informacja o możliwości odbioru formularzy  (czas realizacji do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia).

Głos w formie papierowej można oddać:
- wrzucając wypełniony i podpisany formularz do oznakowanych urn w holu Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (wejścia od ul. Zwycięstwa i ul. Wyszyńskiego) oraz w holu filii UM przy ul. Jasnej 31A, w godzinach ich otwarcia,
- listownie, przesyłając wypełniony i podpisany formularz na adres Urzędu Miejskiego, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (o fakcie oddania głosu w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu),
- w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu – za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Więcej informacji znajduje się w poniższym poradniku.
Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Najbardziej aktywne dzielnice będą miały szansę na finansowy bonus, czyli środki z tzw. puli dla aktywnych.
Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

OCENA PROJEKTÓW

Wyniki procedury odwoławczej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie

ZŁOŻONE WNIOSKI

Lista wszystkich złożonych wniosków – tu znajdziesz informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty, odwołaniami od negatywnej weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

OGÓLNE ZASADY

Harmonogram Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021
Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst jednolity)
Zarządzenie nr PM-2470/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Więcej informacji o GBO i jego poprzednich edycjach można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale "Gliwicki Budżet Obywatelski".
Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/238-54-06.
 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Chwastek
Data wytworzenia informacji2020-05-25 12:11:23
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-02 10:47:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuMaja Lamorska-Gorgol15-09-2020 13:19:03
2Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-05-2020 12:11:23