Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

 

budzet_obywatelski_logo

 


ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, stworzenie nowych miejsc rekreacji, ale też wiele zadań dotyczących zieleni. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., aby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Procedura odwoławcza

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:

 • dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy;
 • odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego;
 • warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej;
 • odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:
1. w formie papierowej:
a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;

c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;

W przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego
dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż 1 sierpnia 2022 r.


GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 • poniżej w plikach do pobrania;
 • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

 

PLIKI DO POBRANIA:

- formularz wniosku (plik .pdf)
- formularz wniosku (plik .doc)
- lista poparcia (plik .pdf)
- lista poparcia (plik .doc)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
- oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)
- poradnik wnioskodawcy


HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury ogłoszonym przez Prezydenta Gliwic gliwiczanie będą mogli składać wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (GBO) od 1 marca 2022 r., a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 • 1 - 21 marca 2022 r. - Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2022 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 1 sierpnia 2022 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 24 sierpnia - 14 września 2022 r. - Głosowanie
 • do 14 października 2022 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Harmonogram 2023-2

 

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr PM-5487/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 

Informacje o GBO 2022 znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski-2022
Więcej informacji o aktualnej i poprzednich edycjach można znaleźć:

 

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55 lub 32/232 04 77.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2020-05-25 12:11:23
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-02 10:47:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Umieszczenie zarządzenia Prezydenta Miasta i wzorów formularzy.Marta Kryś24-02-2021 10:07:59
2Zmiana statusu dokumentuMarta Kryś29-01-2021 08:38:04
3Zmiany w dokumencieMarta Kryś29-01-2021 08:08:20
4Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel29-01-2021 07:59:50
5Zmiana opisu dokumentuMaja Lamorska-Gorgol15-09-2020 13:19:03
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-05-2020 12:11:23