Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

DL-1 za 2022 - Deklaracja na podatek leśny - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

DN-1 za 2022 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XXXI/645/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Formularz - uprawnienia użytkownika zewnętrznego do systemu informatycznego

Oświadczenie do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

Wzór umowy GW

Pełnomocnictwo GW

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania w roku 2021 dla wspólnot i osób prawnych

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej na realizację zadania w roku 2021 dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w roku 2021 dla wspólnot i osób prawnych

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w roku 2021 dla osób fizycznych

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu (do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny)

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (PB-13)

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wzniósł sprzeciwu (PB-11)

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) na terenie miasta Gliwice

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r.

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

Wniosek o wydanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipotek przymusowych zabezpieczających zapłatę zobowiązań i zaległości podatkowych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. - DRUK INTERAKTYWNY

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DON-1 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr IX/169/2019 z dnia 10 października 2019 r.

ZDL-2 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDL-1 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIL-3 za 2022 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZIL-2 za 2022 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZIL-1 za 2022 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

IL-1 za 2022 - Informacja o lasach - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZDR-2 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

IL-1 - Informacja o lasach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1126)

ZDR-1 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

DR-1 za 2022 - Deklaracja na podatek rolny - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

ZIR-3 za 2022 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

ZIR-2 za 2022 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIR-1 za 2022 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

IR-1 - Informacja o gruntach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1105)

IR-1 za 2022 - Informacja o gruntach - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDN-2 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

ZDN-1 za 2022 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

ZIN-3 za 2022 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r. ogólnopolski formularz

Formularz ogólnopolski stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)

ZIN-2 za 2022 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

ZIN-1 za 2022 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

IN-1 za 2022 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice

Oświadczenie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie pełnomocnictwa

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLI/899/2018 z dnia 08 listopada 2018 r.

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018 - druk interaktywny

W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/)

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XXXII/720/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dot. podmiotów ubiegających się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - dot. podmiotów ubiegających się o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntów rolnych

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XI/249/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

PPS-1 pełnomocnictwo szczególne

DO-1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r. do 31 marca 2018

Aktualizacja danych/anulowanie zgody na otrzymywanie informacji

Zgoda na otrzymywanie informacji

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Deklaracja przedsiębiorcy dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dot. podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOO-1 - dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych

DW-1 dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych

Wniosek o przyznanie zwolnienia od podatku od nieruchomości- remont elewacji/dachu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

DT - 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis-1

Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o zwolnienie z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego

Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wniosek o zwrot dokonanej wpłaty

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPPr - dla osób prawnych i innych jednostek orgaznizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wzór formularza składanego w sądzie administracyjnym

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF - dla osób fizycznych) - wzór formularza składanego w sądzie administracyjnym

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych ZKDR-04 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka ZKDR-02 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01 do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie karty seniora/duplikatu

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny KDR

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego

Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty "rodzina 3+"

Wniosek strony o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza Rozporządzenie UE 2016/1191 (tłumaczenie do aktów stanu cywilnego i zaświadczeń)

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o odtworzenie w rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE na zasadach wzajemności i wyroków zapadłych po 1.07.2009 r.)

Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE, które ratyfikowały Rozporządzenie RE w sprawie wzajemnego uznawania wyroków rozwodowych i wyroków zapadłych po 1.05.2004 r.)

Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną-1

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie dot. rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gliwice

Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń/nia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gliwic

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wniosek o udzielnie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (brutto) w roku 20...

Oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia13 października 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługę wodną za zmniejszenie naturalnej retencji

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

Wniosek o przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Zgłoszenie projektu robót geologicznych - wniosek

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do zmiany systemu ogrzewania – osoby fizyczne

Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek w sprawie wydania karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego

Wniosek w sprawie pozwolenia na utrzymanie charta

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

Wniosek o dokonanie zmiany danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Pełnomocnictwo w sprawie ubiegania się o dotację celową na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Informacja o wyrobach zawierających azbest (WZÓR)

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wydział Środowiska

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

Pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o uznanie żołnierza/osoby, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego i pokrywanie należności mieszkaniowych

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców wraz z klauzulą informacyjną

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Gliwicach

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Protokół z postępowania w sprawie rzeczy znalezionej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji z archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r.)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w trybie art. 19a "mały grant" (obowiązuje dla ofert złożonych od 1 marca 2019 r.) - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje od 1 marca 2019 r.)

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta (wersja WORD)

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych patronatem

Oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)

Wniosek o praktykę

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - word

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - pdf

Formularz protokołu zapytania do inspektora ochrony danych osobowych

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji

Wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości 99%

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

Zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udzielenie informacji o braku zaległości

Oświadczenie o sytuacji majątkowej w przypadku należności Skarbu Państwa

Wniosek o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wniosek o dzierżawę nieruchomości po rezygnacji

Wniosek o dzierżawę nieruchomości miasta Gliwice

Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego w zakresie należności, do których nie stosuje się zapisów uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/945/2009 z dnia 17 grudnia 2009

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19-1

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności, z tyt. Oddania nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za czas pogorszenia sytuacji finansowej na podstawie Zarządzenia Nr PM-2360/2020 Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 02.06.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia - wydział Geodezji i Kartografii

Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o udzielenie imiennego upoważnienia klasyfikatorowi do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek w sprawie podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych, niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

Wniosek o wpis do ewidencji szkół/przedszkoli niepublicznych/placówek oświatowych

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek systemu oświaty

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego/punktów przedszkolnych

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Biuro Rozwoju Miasta

Wniosek nadanie/odebranie uprawnień dostępu do danych podmiotu w portalu "GEPAR"

część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny

część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

część CEIDG-POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

część CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

część CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 29 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gliwice

Wniosek o wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek o sprostowanie danych osobowych w bazie kontrahentów, której administratorem jest Prezydent Miasta Gliwice

Druk uzupełnienia do pisma/wniosku

Wniosek o zmianę wypisu do licencji

Aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania

Dokument zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych

Oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Wniosek o wymianę dotychczasowych tablic rejestracyjnych na tablice o zmniejszonych wymiarach

Aktualizacja danych dotyczących stacji kontroli pojazdów

Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem tablicy dotychczasowej

Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Legitymacja instruktora

Zgłoszenie reklamacji dokumentu prawa jazdy

Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Aktualny wykaz pojazdów

Wniosek o wydanie wypisów do uprawnienia (licencja, zezwolenie)

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Informacja o wygaśnięciu uprawnienia

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu

Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia

Aktualizacja dokumentów zgłoszonych do uprawnienia

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o zmianę licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu) - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencja na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i pojazdem przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym (przedsiębiorca, członek zarządu, pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym wyznaczonego przez przedsiębiorcę

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu, zarządzający transportem drogowym) - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na ubieganie się o prawo jazdy

Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia/przechowania/oszacowania pojazdu

Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców dotycząca danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru OSK

Zmiana zakresu wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Zgłoszenie zagubienia/kradzieży dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia

Zgłoszenie odnalezienia dokumentu prawa jazdy/pozwolenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Oświadczenie właściciela pojazdu marki "SAM"

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Aktualizacja danych dotyczących ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru działalności regulowanej

Pełnomocnictwo KM

Prośba o wstrzymanie realizacji dokumentu prawa jazdy

Prośba o wydanie oryginału lub kserokopii dokumentów z teczki kierowcy w zakresie prawa jazdy / świadectwa kwalifikacji

Prośba o wycofanie wniosku o wydanie prawa jazdy

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania / skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy w pojeździe wykonanym we własnym zakresie (SAM)

Oświadczenie KM

Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu znajdującego się w ewidencji pojazdów Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla pojazdu (z powodu utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność)

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie)

Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego)

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej umieszczanej na szybie pojazdu (z powodu utraty lub uszkodzenia)

Wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego

Wniosek o wymianę dotychczasowych czarnych tablic rejestracyjnych

Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy

Wniosek o wydanie znaków legalizacyjnych dla pojazdu z powodu ich utraty lub zniszczenia

Wniosek o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wzór pełnomocnictwa

Formularz wniosku

Formularz skargi

Formularz petycji

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wniosek o udzielenie ze środków Miasta Gliwice dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku z terenu Gliwic wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

Oświadczenie projektanta dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej

Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

Pełnomocnictwo AB

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany